English-Romanian Proverbs A

 1. ABSENCE makes the heart grow fonder.
  Ochii care se vǎd rar se iubesc.
  Mai rǎruţ, mai drǎguţ.

 2. ABSENCE sharpens love, presence strengthens it.
  Celor ce duc mai mult dorul, le pare mai dulce odorul.

 3. Long ABSENT, soon forgotten.
  Prin depǎrtare dragostea se uitǎ.
  Cf. Out of SIGHT, out of mind.

 4. The ABSENT are always in the wrong.
  Cei ce lipsesc nu capǎtǎ dreptate.
  Sim. He is neither absent without fault, nor present without excuse.

 5. ABUNDANCE, like want, ruins many.
  Bogǎţia stricǎ pe om.

 6. Out of the ABUNDANCE of the heart the mouth speaketh.
  Din prisosul inimii grǎieşte gura.
  Var. Out of the fullness of the heart the mouth speaks.
  Cf. What the HEART thinks, the tongue speaks.
  * Matthew 12, 34 / Matei 12, 34
  * Luke 6, 45 / Luca 6, 45

 7. There is no good ACCORD where every man would be a lord.
  Vai de casa cu mulţi stǎpâni.
  Cf. Where every man is MASTER the world goes to wreck.

 8. There is no ACCOUNTING for tastes.
  Gustul disputǎ n-are.
  Sim. Everyone as they like best / Tastes differ.
  Cf. Every man to his TASTE.

 9. ACORNS were good till bread was found.
  Bunǎ şi mǎmǎliga, când ne lipseşte pâinea.
  Bunǎ-i plǎcinta, dar dacǎ nu-i, e bunǎ şi pita.
  Dacǎ nu e colac e bunǎ şi pâinea.
  Sim. If you have not a capon, feed on onion / They that have no other meat, bread and butter are glad to eat / Better a mouse (louse) in the pot than no flesh at all.

 10. ACTIONS speak louder than words.
  Faptele grǎiesc mai apǎsat decât vorbele.
  Cf. DEEDS, not words.

 11. When ADAM delved and Eve span, who was then the gentleman?
  Dacǎ ar fi fost toţi bogaţi, cine ar fi sǎpat ogoarele?

 12. If the ADDER could hear, and the blindworm could see, neither man nor beast would ever go free.
  Sǎ te fereascǎ Dumnezeu când o face râma ochi, cǎ-i mai rea decât şarpele.
  Când ar fi dupǎ corbi, toţi caii ar fi morţi.

 13. Much ADO about nothing.
  Mult zgomot pentru nimic.
  Sim. Much cry and little wool.

 14. ADVERSITY makes a man wise, not rich.
  Cine pǎgubeşte se înţelepţeşte.
  Cf. EXPERIENCE is the mother of knowledge / EXPERIENCE is the best teacher / An ounce of PRACTICE is worth a pound of precept.

 15. A woman’s ADVICE is no great thing, but he who won’t take it is a fool.
  Bine este sǎ asculţi şi sfatul unei neveste.

 16. If you wish good ADVICE, consult an old man.
  Cine are bǎtrân sǎ-l vândǎ şi cine n-are sǎ-l cumpere.
  Cf. If the old DOG barks, he gives counsel.

 17. When a thing is done, ADVICE comes too late.
  Sfatul dupǎ faptǎ e manta dupǎ ploaie.
  Cf. When the HOUSE is burned down, you bring water / It is too late to shut the STABLE -DOOR after the horse has bolted / It is easy to be WISE after the event.

 18. For AGE and want save while you may: no morning sun lasts a whole day.
  Cine adunǎ la tinereţe are la bǎtrâneţe.
  Sim. Keep something for him that rides on the white horse / Spare when you’re young and spend when you’re old.
  Cf. Make ample PROVISION for old age / Keep SOMETHING for a rainy day.

 19. Old AGE is sickness of itself.
  Nici o boalǎ nu-i mai grea ca boala bǎtrâneţelor.
  Bǎtrâneţele nu vin singure, ci cu multe nevoi.
  Sim. An old man is a bed full of bones.

 20. A lean AGREEMENT is better than a fat judgement.
  Mai bine o pace (învoialǎ) strâmbǎ decât o judecatǎ dreaptǎ.

 21. Ill AIR slays sooner than the sword.
  Aerul spurcat viaţa ţi-o moleşeşte; departe de el.

 22. ALMOST and very (well) nigh saves many a lie.
  Când adevǎrul lipseşte, “aşa mi se pare” s-apropie de adevǎr.
  Cf. “They say so” is half a LIE.

 23. ALMS never make poor.
  Cel ce dǎ de milǎ nu sǎrǎceşte.
  * Proverbs 28, 28 / Pilde 28, 28

 24. When thou doest ALMS, let not thy left hand know what thy right hand doeth.
  Sǎ nu ştie mâna stângǎ ce face (dǎ) dreapta.
  * Matthew 6, 3 / Matei 6, 3

 25. It is not good that the man should be ALONE.
  Nu este bine sǎ fie omul singur.
  Cf. A MAN without a wife is but half a man.
  * Genesis 2, 18 / Facerea 2, 18

 26. Woe to him that is ALONE.
  Vai de cel ce merge singur! cǎ, când va aluneca, n-are cine-l ridica.

 27. He that serves at the ALTAR ought to live by the altar.
  Cine slujeşte altarului din altar mǎnâncǎ.
  Lucrǎtorul mǎnâncǎ de unde lucreazǎ.

 28. He that doth AMISS may do well.
  Cine sparge sticlele, le plǎteşte.

 29. Men are not ANGELS.
  Om sfânt nu se poate.
  Nu-i nime sfânt pe pǎmânt.
  Nimeni nu e uşǎ de bisericǎ.
  Cf. Every MAN has his faults.

 30. ANGER cannot stand without a strong hand.
  Dacǎ n-ai putere, nu întǎrâta gâlceava.
  Dacǎ nu ai putere, ce mai aţîţi sfada?
  Sim. If you cannot bite, never show your teeth.

 31. ANGER is a short madness.
  Omul la mânie cade-n nebunie.

 32. He that is ANGRY is seldom at ease.
  Nemulţumitul trǎieşte nefericit.

 33. He that is ANGRY without a cause shall be pleased without amends.
  În care cǎmaşǎ s-a mâniat într-aceea s-a desmânia.

 34. A soft ANSWER turneth away wrath.
  Rǎspunsul blând înlǎturǎ mânia.
  Un rǎspuns blând domoleşte mânia.
  Cf. Good WORDS cool more than cold water.
  * Proverbs 15, 1 / Pilde 15, 1

 35. The ANVIL fears no blows.
  Nicovanul fricǎ n-are de ciocan.

 36. When you are an ANVIL, hold you still; when you are a hammer, strike your fill.
  Nicovanul mult rabdǎ pânǎ este nicovan; dupǎ ce ajunge ciocan bate fǎrǎ milǎ.
  Pânǎ când eşti nicovalǎ rabdǎ loviturile, iar când eşti ciocan loveşte cât poţi.
  Cât eşti nicovalǎ suferǎ, cât eşti ciocan loveşte.

 37. An APE’s an ape, a varlet’s a varlet, though they be clad in silk or scarlet.
  Maimuţa în aur şi purpurǎ tot maimuţǎ rǎmâne.
  Cf. An ASS is but an ass, though laden with gold.

 38. APPEARANCES are deceptive.
  Aparenţele înşalǎ.
  Var. Appearances are deceiving.

 39. Never judge from APPEARANCES.
  Adeseori te înşeli dacǎ te iei dupǎ coaja copacului.
  Nu judecaţi dupǎ înfǎţişare.
  Cf. Under a ragged COAT lies wisdom.
  * John 7, 24 / Ioan 7, 24

 40. APPETITE comes with eating.
  Pofta vine mâncând.
  Sim. Eating and scratching wants but a beginning.

 41. An APPLE never falls far from the tree.
  Mǎrul nu cade departe de pom.
  Cf. A CHIP off the old block.

 42. The rotten APPLE injures its neighbours.
  Mǎrul putred stricǎ şi pe cele bune.
  Un mǎr putred stricǎ o grǎmadǎ de mere frumoase.

 43. Sodom APPLES outwardly fair, ashes at the core.
  Merele frumoase pot fi şi viermǎnoase.

 44. APRIL rains for men; May, for beasts.
  Ploaia din mai face mǎlai.
  Dacǎ nu plouǎ în mai, nu se mǎnâncǎ mǎlai.
  Var. April rains for corn; May, for grass / A dry March, wet April and cool May, fill barn and cellar and bring much hay.

 45. Every man is the ARCHITECT of his own fortune.
  Norocu-i dupǎ cum şi-l face omul.

 46. An ARMY of stags led by a lion would be more formidable than one of lions led by a stag.
  Mai bine oaste de cerbi şi comandirul lor un leu, decât oaste de lei şi comandirul lor un cerb.

 47. An ARROW shot upright falls on the shooter’s head.
  Cel care aruncǎ piatrǎ în sus, peste capul sǎu o aruncǎ.
  Sim. Evil that comes out of thy mouth flieth into thy bosom.
  Cf. Who SPITS against the wind, it falls in his face.
  * Ecclesiasticus 27, 25 / Sirah 27, 25

 48. ART has no enemy but ignorance.
  Învǎţǎtura datǎ rǎu se sparge în capul tǎu.
  Sim. Science has no enemy but the ignorant.

 49. ART improves nature.
  De multe ori ce este scǎzut în fire, meşteşugul cum se cade plineşte.
  Cf. NURTURE passes nature.

 50. ART is long and life is short.
  Omul moare de bǎtrân şi tot nu le învaţǎ pe toate.

 51. He who has an ART has everywhere a part.
  Ai carte, ai parte.
  Ai carte, ai parte; n-ai carte, n-ai parte.
  Cine are carte are şi parte.
  Var. Who has a trade, has a share everywhere.

 52. ASK, and it shall be given you.
  Cereţi şi vi se va da.
  * Matthew 7, 7 / Matei 7, 7

 53. He that cannot ASK cannot live.
  Omul cu ruşine piere, nimeni nu-i dǎ pân nu cere.

 54. Nothing is lost for ASKING.
  Întrebarea moarte n-are.
  Cine întreabǎ de douǎ ori nu greşeşte niciodatǎ.

 55. An ASS endures his burden, but not more than his burden.
  Pe mǎgar sǎ-l încarci dupǎ a lui putere, dacǎ nu vrei sǎ te încarci tu în locul lui.
  Încarcǎ-ţi dobitocul pânǎ unde e sorocul.
  Sim. It is not the burden, but the overburden that kills the beast.
  Cf. Take no more on you than you’re able to BEAR.

 56. An ASS in a lion’s skin.
  Ca mǎgarul îmbrǎcat în piele de leu.

 57. An ASS is but an ass, though laden with gold.
  Cât de mult sǎ împodobeşti cu aur şi cu argint pe cel mai frumos mǎgar, tot mǎgar se socoteşte.
  Cf. An APE’s an ape, a varlet’s a varlet, though they be clad in silk or scarlet.

 58. An ASS must be tied where the master will have him.
  Leagǎ calul unde zice stapânul, mǎcar lupul sǎ-l mǎnânce.

 59. Better ride on an ASS that carries me than a horse that throws me.
  Mai bine un mǎgar care te poartǎ decât un cal care te trânteşte.

 60. Did you ever hear an ASS play on a harp?
  Ce ştie mǎgarul ce e cântarea privighetoarei.
  Ce are de a face scripca şi cu iepurele.
  Sim. A sow to a fiddle.

 61. He that cannot beat the ASS beats the saddle.
  Bate samarul sǎ priceapǎ mǎgarul.
  Bate şaua sǎ priceapǎ iapa.
  Var. He that cannot beat the horse beats the saddle.

 62. If an ASS goes a-travelling, he’ll not come home a horse.
  Mǎgar s-a dus, mǎgar s-a întors.
  S-a dus bou şi s-a întors vacǎ.
  Var. Never went out ass and came home horse.
  Sim. He that sends a fool expects one / Send a fool to the market (far, to France) and a fool he will return again / How much the fool who goes to Rome excels the fool who stays at home.

 63. One ASS scrubs another.
  Mǎgar pe mǎgar se scarpinǎ.
  Vacǎ pe vacǎ se linge şi porc pe porc se scarpinǎ.

 64. The ASS loaded with gold still eats thistles.
  La fân mai mult decât la aur pofteşte mǎgarul.
  Mǎgarul duce vinul şi bea apǎ.

 65. ‘Tis a sorry ASS that will not bear his own burden.
  Oaia care nu poate sǎ-şi ţie lâna trebuie tǎiatǎ.

 66. When all men say you are an ASS, it is time to bray.
  Dacǎ toatǎ lumea zice cǎ eşti beat, culcǎ-te.
  Când trei spun cǎ eşti beat, du-te de te culcǎ.
  Sim. If one, or three tell you, you are an ass, put on a bridle (tail) / What everybody says must be true.

 67. When an ASS kicks you, never tell it.
  Mǎgarul când te loveşte sǎ fugi şi sǎ-i mulţumeşti, cǎ mai câştigat eşti.

 68. You go to an ASS for wool.
  A cere lânǎ de la broascǎ.
  Sim. Look not for musk in a dog’s kennel.

 69. He that washes an ASS’s head loses both his lye (soap) and his labour.
  Cine spalǎ capul mǎgarului în zadar pierde osteneala şi sǎpunul.

 70. If my AUNT had been a man, she’d have been my uncle.
  De-ar avea şi baba ca oamenii barbǎ, atunci i-ar zice “ce mai moş de treabǎ”.