English-Romanian Proverbs B

 1. BACCHUS hath drowned more men than Neptune.
  Mai mulţi se îneacǎ în bǎuturǎ decât în apǎ.

 2. He would fall on his BACK and break his nose.
  Cade pe spate şi-şi frânge nasul.
  Sim. An unfortunate man would be drowned in a tea-cup.

 3. Nothing so BAD but it might have been worse.
  Rǎu cu rǎu, dar mai rǎu fǎrǎ rǎu.

 4. Nothing so BAD in which there is not something of good.
  La tot rǎul este şi un bine.
  Var. Nothing but is good for something.
  Sim. No great loss but some small profit .
  Cf. ILL LUCK is good for something.

 5. As you BAKE, so shall you eat.
  Cum îţi vei gǎti, aşa vei prânzi.
  Var. As they brew, so let them bake.
  Cf. As you make your BED, so you must lie on it / As they BREW, so let them drink

 6. Make not a BALK of good ground.
  Nu da binelui cu piciorul, cǎ pe urmǎ o sǎ-i duci dorul.

 7. A BARBER learns to shave by shaving fools.
  Bǎrbierul învaţǎ meseria pe capul proştilor.

 8. BE what you would seem to be.
  Cum ţi-e chipul te poartǎ.
  Ori te poartǎ cum ţi-e vorba, ori vorbeşte cum ţi-e portul.
  Var. Be what you seem, and seem what you are.

 9. BEADS about the neck and the devil in the heart.
  Unde vezi mǎtǎnii multe, departe, sǎ nu te muşte.
  Var. The beads in the hand and the devil in capuch.
  Cf. The CROSS on his breast and the devil in his heart.

 10. A BEAN in liberty is better than a comfit in prison.
  Pasǎrea în colivie nu se bucurǎ, şi de e vie.
  Sim. Liberty is more worth than gold / Lean liberty is better than fat slavery.

 11. BEAR and forbear.
  Rabdǎ suflete cât poţi, nu-ţi da taina cǎtre toţi.
  Rabdǎ inimǎ şi taci, cǎ n-ai alta ce sǎ faci.

 12. Call the BEAR ‘uncle’ till you are safe across the bridge.
  Fǎ-te frate cu dracu pânǎ treci puntea.
  Sai şi în spatele dracului pânǎ vei trece gârla.
  Sim. Once on shore, we pray no more./ The river past and God forgotten.
  Cf. The DANGER past and God forgotten.

 13. Don’t sell the BEAR’s skin before you have caught him.
  Nu vinde pielea ursului înainte de a-l ucide.
  Nu vinde pielea ursului din pǎdure.
  Ursu-i în pǎdure şi-i vinde pielea în târg.
  Sim. Count not four, except you have them in the wallet / Do not halloo till you are out of the wood / Never fry fish till it’s caught.
  Cf. Don’t cross the BRIDGE till you come to it / Do not count your CHICKENS before they are hatched / It is not good praising a FORD till a man be over.

 14. Take no more on you than you’re able to BEAR.
  Povarǎ mai grea decât spinarea ta sǎ nu ridici, ca sǎ nu te poticneşti.
  Cf. An ASS endures his burden, but not more than his burden.

 15. If the BEARD were all, the goat might preach.
  Barbǎ lungǎ şi capra are, dar minte nicicum nu are.
  Cf. The BRAINS don’t lie in the beard.

 16. It is not the BEARD that makes the philosopher.
  Nu barba îl face pe filozof, filozof.

 17. BEAUTY carries its dower in its face.
  Fata frumoasǎ se mǎritǎ fǎrǎ zestre.
  Totdeauna feţişoara mǎritǎ pe fetişoara.
  Sim. A fair face is half a portion.

 18. BEAUTY fades like a flower.
  Frumuseţea la om ca floarea la pom.
  Sim. Beauty is but a blossom.

 19. As you make your BED, so you must lie on it.
  Cum îţi vei face patul, aşa vei dormi.
  Cum îţi vei aşterne, aşa vei dormi.
  Sim. As they brew, so let them bake.
  Cf. As you BAKE, so shall you eat / As they BREW, so let them drink.

 20. Better go to BED supperless than to rise in debt.
  Cine se culcǎ flǎmând se scoalǎ fǎrǎ datorii.

 21. Early to BED and early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise.
  Scoalǎ-te de dimineaţǎ, dacǎ vrei sǎ-ţi lungeşti viaţa.

 22. Who goes to BED supperless, all night tumbles and tosses.
  Cine se culcǎ nemâncat codri viseazǎ.
  Flǎmândul codri viseazǎ.

 23. BEES that have honey in their mouths have stings in their tails.
  Albina în gurǎ ţine mierea cea mai dulce, şi în coadǎ acul cel mai otrǎvitor.

 24. Better BEG than steal.
  Mai bine sǎ ceri decât sǎ furi.

 25. The BEGGAR may sing before the thief.
  Sǎracul nu se teme de tâlhari.
  Cel gol trebuinţǎ n-are d-a-şi pǎzi hainele sale.
  Sim. A beggar can never be bankrupt.
  Cf. No NAKED man is sought after to be rifled.

 26. A BEGGAR’s purse is bottomless.
  Sacul cerşetorului n-are fund.
  Var. A beggar’s purse is always empty / A beggar’s scrip is never filled.

 27. Better never to BEGIN than never to make an end.
  Când te apuci de vreo treabǎ n-o lǎsa fǎrǎ ispravǎ.
  Cine nu poate sǎvârşi un lucru, sǎ nu se apuce de dânsul.
  Sim. Let him that beginneth the song make an end.

 28. Good to BEGIN well, better to end well.
  Începutul fie cum o fi, sfârşitul sǎ fie bun.

 29. A bad BEGINNING, a bad ending.
  A faptelor rele începǎturǎ spre rǎu sfârşit pleacǎ.

 30. A good BEGINNING makes a good ending.
  Care începe bine sfârşeşte frumos.

 31. Every BEGINNING is hard.
  Tot începutul e greu.
  Var. All beginnings are hard (difficult).
  Cf. It is the first STEP that is difficult.

 32. Well BEGUN is half done.
  Lucrul bine început e pe jumǎtate fǎcut.
  Treaba bine începutǎ e pe jumǎtate terminatǎ.
  Sim. The first blow is half the battle.

 33. BELIEVE nothing of what you hear, and only half of what you see.
  Ascultǎ tot, dar nu crede tot.

 34. We soon BELIEVE what we desire.
  Cine ce pofteşte lesne crede.
  Tot ce cu mare poftǎ iubim, acela cu mare lesnire credem.

 35. A cracked BELL can never sound well.
  Capul cel tâmpit odorogeşte ca un butoi dogit.

 36. A BELLY full of gluttony will never study willingly.
  Stomacul plin nu-nvaţǎ bucuros.
  Burta plinǎ nu învaţǎ bine.
  Sim. Fat paunches have lean pates.

 37. Better BELLY burst than good meat lost.
  Decât sǎ rǎmâie brânza, mai bine sǎ crape rânza.

 38. He whose BELLY is full believes not him who is fasting.
  Sǎtulul nu crede flǎmândului.
  Cf. Little knows the FAT man (sow) what the lean does mean.

 39. His BELLY cries cupboard.
  Stomacul când chiorǎieşte la demâncare gândeşte.

 40. The BELLY wants ears.
  Cel flǎmând n-are urechi de ascultat.
  Stomacul (Pântecele) gol n-are urechi de ascultat.
  Var. Hungry bellies have no ears.

 41. A BELLYFUL is a bellyful, whether it be meat or drink.
  Pântecele se umple şi cu paie şi cu fân.

 42. Better BEND than break.
  Îndoaie-te ca trestia şi vântul nu te va rupe.
  Cf. All that SHAKES falls not.

 43. A good BESTILL is worth a groat.
  Vorba multǎ, sǎrǎcia omului.

 44. If BETTER were within, better would come out.
  Din omul bun, bun lucru iese.

 45. The BETTER-natured, the sooner undone.
  Cel mai bun, mai prost.

 46. A BIRD in the hand is worth two in the bush.
  Mai bine vrabia în mânǎ decât cioara-n par.
  Nu da vrabia din mânǎ pe cioara din par.
  Mai bine o pasǎre în colivie decât zece pe gard.
  Mai bine una şi-n colivie decât în vânt o mie.
  Sim. A feather in hand is better than a bird in the air / Better a fowl in hand nor two flying.

 47. Each BIRD loves to hear himself sing.
  Fiecare pasǎre pe limba ei piere.

 48. It is an ill BIRD that fouls its own nest.
  Urâtǎ pasǎre este aceea care îşi spurcǎ cuibul sǎu.

 49. Such BIRD, such egg.
  Rodul dupǎ sǎmânţǎ, ca oul dupǎ pasǎre.
  Sim. An evil crow, an evil egg / Like crow, like egg.

 50. The BIRD is known by his note.
  Pasǎrea dupǎ glas se cunoaşte.
  Cf. The BIRD is known by his note, the man by his words.

 51. The BIRD is known by his note, the man by his words.
  Pasǎrea dupǎ ce se cunoaşte? Dupǎ cântec. Mojicul dupǎ ce se cunoaşte? Dupǎ vorbǎ.
  Omul dupǎ grai, ca clopotul dupǎ sunet, îndatǎ se cunoaşte.
  Dupǎ glas cunoşti pe om şi pe dobitoc.
  Cf. The BIRD is known by his note.

 52. The BIRD loves her nest.
  Fiecare pasǎre îşi iubeşte cuibul.
  Var. Every bird likes his own nest best.

 53. The early BIRD catches the worm.
  Cine se scoalǎ de dimineaţǎ departe ajunge.
  Cine pleacǎ mai de dimineaţǎ ajunge mai-nainte.

 54. Thou art a bitter BIRD, said the raven to the starling.
  Râde dracul de porumbel şi nu se vede pe el.
  Râde dracul de porumbe negre şi pe sine nu se vede.
  Sim. The kettle calls the pot black-brows (burnt-arse) / The pot calls the kettle black.
  Cf. The FRYING-PAN said to the kettle, “Avaunt, black brows!” / The KETTLE calls the pot black-brows (burnt-arse).

 55. BIRDS of a feather flock together.
  Cioarǎ lângǎ cioarǎ zboarǎ.
  Cioara lângǎ cioarǎ trage, alte pǎsǎri nu-i sunt drage.
  Cine se potriveşte, lesne se-nsoţeşte.
  Sim. Likeness causes liking.
  Cf. LIKE will to like.
  * Ecclesiasticus 27, 9 / Sirah 27, 9

 56. There are no BIRDS of this year in last year’s nests.
  Tot un cuc nu ne cântǎ în toatǎ vremea.
  Nu mai bate vântul care bǎtea.

 57. Great BIRTH is a very poor dish at table.
  E de neam mare, dar crescut în sǎrǎcie.

 58. Take the BIT and the buffet with it.
  Cine-ncalecǎ mǎgarul sǎ-i sufere nǎravul.

 59. The hasty BITCH brings forth blind whelps.
  Cǎţeaua de pripǎ îşi naşte cǎţeii fǎrǎ ochi.
  Cf. HASTE makes waste / Too HASTY burned his lips.

 60. BLAB is wist and out it must.
  Ce-i în guşǎ, şi-n cǎpuşǎ.

 61. He that is a BLAB is a scab.
  Gurǎ spartǎ, râie curatǎ.

 62. Two BLACKS do not make a white.
  Înnegrind pe altul nu te albeşti pe tine.

 63. A BLIND man may sometimes hit the mark.
  şi gǎina oarbǎ nimereşte câte un grǎunţ.
  şi o gǎinǎ chioarǎ scurmând gǎseşte câteodatǎ mǎrgǎritare.
  Sim. A blind man may perchance catch the hare (crow).

 64. A BLIND man will not thank you for a looking-glass.
  Ce foloseşte orbului faţa frumoasǎ?
  Var. A blind man has no need of a looking-glass.

 65. BLIND men should judge no colours.
  Nu orbul ci cel cu ochi gândeascǎ de vopsele.

 66. If the BLIND lead the blind, both shall fall into the ditch.
  Orbul pe orb povǎţuind cad amândoi în groapǎ (mormânt).
  * Matthew 15, 14 / Matei 15, 14

 67. Men are BLIND in their own cause.
  Omul poate povǎţui pe altul, dar pe sine niciodatǎ.

 68. There’s none so BLIND as those who will not see.
  Nu e mai orb decât cel ce nu vrea sǎ vadǎ.
  Var. None so blind as those who won’t see.

 69. BLOOD is thicker than water.
  Sângele apǎ nu se face.
  Var. Blood is not water.

 70. You cannot get BLOOD from a stone.
  A scoate apǎ (lapte) din piatrǎ.
  Var. You cannot get milk (water) from a stone.

 71. Great BOAST and small roast makes unsavoury mouths.
  Fudulia intrǎ-n casǎ, sǎrǎcia dupǎ uşǎ.
  Cioarǎ mândrǎ şi flǎmândǎ.

 72. A little BODY often harbours a great soul.
  Mic la stat, mare la sfat.
  şi pitulicea este micǎ, dar printre pǎsǎri e voinicǎ.

 73. If you love the BOLL, you cannot hate branches.
  Pentru fragǎ şi frunza ţi-e dragǎ.

 74. The nearer the BONE, the sweeter the flesh.
  Carnea de lângǎ os e cea mai dulce.

 75. What is bred in the BONE will not out of the flesh.
  Nǎravul din fire n-are lecuire.
  Nǎravu-nrǎdǎcinat nu poate fi vindecat.
  Sim. Though you cast out nature with a fork, it will still return.

 76. As soon as a man is BORN he begins to die.
  Omu-i cu moartea dupǎ cap.
  Sim. It is as natural to die as to be born / Our lives are but our marches to the grave.
  Cf. He that is once BORN, once must die.

 77. He that is once BORN, once must die.
  Cine vede naşterea vede şi moartea.
  Ce naşte moare.
  Sim. It is as natural to die as to be born / Our lives are but our marches to the grave.
  Cf. As soon as a man is BORN he begins to die / All that LIVES must die / All MEN are mortal.

 78. The BORROWER is servant to the lender.
  Cel ce împrumutǎ este slujitor celui de la care se împrumutǎ.
  * Proverbs 22, 7 / Pilde 22, 7

 79. He that goes a-BORROWING, goes a-sorrowing.
  Fǎ împrumuturi şi te gǎteşte de supǎrǎri.
  Datoria e plinǎ de griji.

 80. Cut not the BOUGH that thou standest upon.
  A-şi tǎia singur craca de sub picioare.
  Var. Don’t cut the bough you are standing on.

 81. A BOW long bent at last waxes weak.
  Nu întinde coarda pre mult, cǎ se rupe.
  Coarda mereu întinsǎ se rupe.

 82. BOYS will be boys.
  Copilul trebuie sǎ fie copil.

 83. Great BRAGGERS, little doers.
  Gurǎ multǎ, treabǎ puţinǎ.
  Var. They brag most that can do least.
  Sim. Much bruit and little fruit / Great boast and little roast / Much cry and little wool.
  Cf. The greatest TALKERS are the least doers / A long TONGUE is a sign of a short hand.

 84. The BRAINS don’t lie in the beard.
  Plini de barbǎ şi goi de minte.
  Barbǎ mare, minte n-are.
  Cf. If the BEARD were all, the goat might preach.

 85. The BRAYING of an ass does not reach heaven.
  Glasul mǎgarului nu se aude-n cer.
  Lǎtrǎtura câinelui şi zbierǎtura mǎgarului nu se aud în cer.
  Cf. The PRAYERS of the wicked won’t prevail.

 86. Dry BREAD at home is better than roast meat abroad.
  Fie pâinea cât de rea tot mai bunǎ în ţara mea.
  Fie pâinea cât de bunǎ nu-i bunǎ-n ţarǎ strǎinǎ.
  Decât în ţarǎ strǎinǎ, cu pitǎ şi cu slǎninǎ, mai bine în satul tǎu, cu mǎlaiu cât de rǎu.

 87. Dry BREAD is better with love than a fat capon with fear.
  Mai bine pâine neagrǎ cu dragoste curatǎ decât albǎ ca zǎpada şi plinǎ de sudalmǎ.
  Mai bine varzǎ acrǎ cu-nvoialǎ decât zahǎr dulce cu cârtealǎ.
  Decât mǎmǎligǎ cu unt şi sǎ mǎ uit în pǎmânt, mai bine pâine cu sare şi sǎ mǎ uit la soare.
  Sim. Better an egg in peace than an ox in war.

 88. Eaten BREAD is soon forgotten.
  Ceea ce s-a mâncat s-a şi uitat.
  Sim. When good cheer is lacking, our friends will be packing.

 89. Man cannot live by BREAD alone.
  Nu numai cu pâine va trǎi omul.
  * Matthew 4, 4 / Matei 4, 4
  * Luke 4, 4 / Luca 4, 4
  * Deuteronomy 8, 3 / Deuteronomul 8, 3

 90. Keep (Save) your BREATH to cool your broth (porridge).
  Nu te bǎga unde nu-ţi fierbe oala.

 91. One man’s BREATH another’s death.
  Moartea unora este viaţa altora.
  Sim. One man’s loss is another man’s gain.

 92. As they BREW, so let them drink.
  Cine face gǎluşca trebuie s-o şi-nghitǎ.
  Precum faci, aşa tragi.
  Capul face, capul trage.
  Cum dumicaşi, aşa mâncaşi.
  Sim. As they brew, so let them bake.
  Cf. As you BAKE, so shall you eat / As you make your BED, so you must lie on it.

 93. It is meet that a man be at his own BRIDAL.
  Cine nu se aflǎ la nunta-i acasǎ atunci altu-n locu-i joacǎ cu mireasa.

 94. Don’t cross the BRIDGE till you come to it.
  Nu ridica poalele înainte de a ajunge la gârlǎ.
  Pânǎ ajungi la pârâu nu-ţi ridica poalele.
  Sim. Count not four, except you have them in the wallet / Do not halloo till you are out of the wood / Never fry fish till it’s caught.
  Cf. Don’t sell the BEAR’s skin before you have caught him / Do not count your CHICKENS before they are hatched / It is not good praising a FORD till a man be over.

 95. A new BROOM sweeps clean.
  Mǎtura nouǎ mǎturǎ bine.
  Var. New brooms sweep clean.

 96. Good BROTH may be made in an old pot.
  Gǎina bǎtrânǎ face ciorba (zeama) bunǎ.

 97. Between two BROTHERS two witness and a notary.
  Fratele îţi scoate ochii.

 98. BUILDING and marrying of children are great wasters.
  Cine şi-a mǎritat fata şi-şi clǎdeşte o casǎ cunoaşte greutǎţile vieţii.
  Sim. Building is a sweet impoverishing.

 99. He who BUILDS by the roadside has many masters.
  Cine pe lângǎ drum zideşte mulţi stǎpâni dobândeşte.
  Sim. A house built by the wayside is either too high or too low.

 100. He bellows like a BULL, but is as weak as a bulrush.
  şi broasca e micǎ, dar gurǎ mare face.

 101. Every man shall bear his own BURDEN.
  Fiecare îşi va purta sarcina sa.
  * Galatians 6, 5 / Galateni 6, 5

 102. BUSH natural; more hair than wit.
  Coadǎ lungǎ, minte scurtǎ.
  Plete lungi şi minte scurtǎ, judecatǎ mai mǎruntǎ.
  Sim. Long hair and short wit.

 103. One beats the BUSH and another catches the birds.
  Unul umblǎ şi strǎbate şi pe alt fericirea-l bate.
  Unul cascǎ gura şi altul înghite.
  Sim. Little dogs start the hare, the great get her.
  Cf. The POOR man turns his cake and another comes and takes it away / One SOWS and another reaps.

 104. BUSINESS is business.
  Frate, frate, dar brânza-i pe bani.
  Sim. One hand will not wash the other for nothing.

 105. The BUTCHER looked for his knife and it was in his mouth.
  Cautǎ luleaua şi el cu ea-n gurǎ.
  Cf. You look for the HORSE you ride on.

 106. They that have got good store of BUTTER may lay it thick on their bread.
  Cine are bea şi mǎnâncǎ, cine nu, stǎ şi se uitǎ.
  Cine poate oase roade, cine nu nici carne moale.

 107. The BUYER needs a hundred eyes, the seller but one.
  Cine deschide ochii dupǎ ce cumpǎrǎ, cumpǎrǎ totdeauna marfǎ proastǎ.
  Cine nu deschide ochii deschide punga.
  Sim. Let the buyer beware.