English-Romanian Proverbs C

 1. CABBAGE twice cooked is death.
  Ciorba încǎlzitǎ mult stricǎ la stomac.
  Ciorba încǎlzitǎ nu-i bunǎ de mâncare.
  Sim. Take heed of reconciled enemies and of meat twice boiled.
  Cf. A broken FRIENDSHIP may be soldered, but will never be sound.

 2. Render unto CAESAR the things which are Caesar’s.
  Daţi Cezarului cele ale Cezarului, iar lui Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu.
  Sim. Every man should take his own.
  * Matthew 22, 21 / Matei. 22, 21
  * Mark 12, 17 / Marcu 12, 17
  * Luke 20, 25 / Luca 20, 25

 3. You cannot have your CAKE and eat it.
  Nu poţi fi şi cu varza unsǎ şi cu slǎnina-n pod.
  Nu poţi fi şi cu pui şi cu ouǎ şi cu gǎina grasǎ.
  şi cu porcul gras în bǎtǎturǎ şi cu slǎnina-n pod nu se poate.
  şi sǎtul şi cu punga plinǎ nu se poate.

 4. It is easier for a CAMEL to go through the eye of a needle than it is for a rich man to enter the kingdom of heaven.
  Mai lesne este sǎ treacǎ cǎmila prin urechile acului decât sǎ intre un bogat în împǎrǎţia lui Dumnezeu.
  * Matthew 19, 24 / Matei 19, 24
  * Luke 18, 25 / Luca 18, 25

 5. The CAMEL going to seek horns, lost his ears.
  Cǎmila vrând sǎ dobândeascǎ coarne şi-a pierdut urechile.
  Nemulţumitului i se ia darul.

 6. A CANDLE lights others and consumes itself.
  Omul ca lumânarea, când lumineazǎ, atunci se sfârşeşte.

 7. It is sometimes good to hold a CANDLE to the devil.
  E bine a da şi dracului o lumânare.
  Trebuie sǎ dai câteodatǎ o lumânare şi dracului.
  Sim. Give the devil his due.

 8. When the CANDLES are out, all women are fair.
  Noaptea şi hâdele-s frumoase.
  Toanta, la lumânare, pare floare.

 9. Where the CARCASE is, there shall the eagles be gathered together.
  Unde este stârvul, acolo se adunǎ ciorile.
  Unde-i stârvul mai mare, acolo se strâng toţi vulturii.
  Var. Wheresoever the carcase is, there will the ravens be gathered together.
  * Matthew 24, 28 / Matei 24, 28
  * Luke 17, 37 / Luca 17, 37

 10. CARE and diligence bring luck.
  Sârguinţa e muma norocului.
  Prin muncǎ şi stǎruinţǎ vei ajunge la dorinţǎ.

 11. A creaking CART goes long on the wheels.
  Carul care scârţîie acela ţine mai mult.
  Sim. A creaking door hangs long on its hinges.

 12. Don’t put the CART before the horse.
  Nu pune carul înaintea boilor.

 13. The best CART may overthrow.
  şi cel mai bun cǎrǎuş rǎstoarnǎ carul pe cel mai bun drum.

 14. The CASK savours of the first fill.
  Tot vasu spre aceia miroase, spre ce sǎ bagǎ într-însul mai nainte.
  Sim. It is kindly that the poke savour of the herring.

 15. A blate CAT makes a proud mouse.
  Când ai pisicǎ bǎtrânǎ, şoarecii-n casǎ fac stânǎ.

 16. A CAT has nine lives.
  Are nouǎ suflete ca pisica.
  Femeia are nouǎ suflete, ca pisicile.

 17. A CAT in gloves catches no mice.
  Pisica cu papuci nu prinde şoareci.
  Cu papuci în picioare nu prinde pisica şoarecele.

 18. A scalded CAT fears cold water.
  Pisica opǎritǎ fuge şi de apǎ rece.
  Sim. Once bitten twice shy.
  Cf. A burnt CHILD dreads the fire / A scalded DOG fears cold water / He that has been bitten by a SERPENT is afraid of a rope / Whom a SERPENT has bitten, a lizard alarms.

 19. That that comes of a CAT will catch mice.
  Ce naşte din pisicǎ şoareci mǎnâncǎ.
  Sim. Cat after kind, good mouse-hunt.
  Cf. He that comes of a HEN must scrape.

 20. The CAT is hungry when a crust contents her.
  Flǎmândului şi o bucatǎ de mǎmǎligǎ rece i se pare plǎcintǎ.
  Sim. Hungry dogs will eat dirty puddings.

 21. The CAT would eat fish and would not wet her feet.
  Pisica dupǎ peşte se prǎpǎdeşte, dar nu şi-ar uda labele sǎ-l prindǎ.

 22. When the CAT’s away, the mice will play.
  Când pisica nu-i acasǎ, şoarecii joacǎ pe masǎ.

 23. All CATS are grey in the dark.
  Noaptea toatǎ vaca-i neagrǎ.
  Var. All cats are alike grey in the night.

 24. Without CERES and Bacchus, Venus grows cold.
  Dragoste chioarǎ pe rogojinǎ goalǎ.

 25. The CHAIN is no stronger than its weakest link.
  Dacǎ se rupe o verigǎ, tot lanţul se desface.
  Cf. The THREAD breaks where it is weakest.

 26. Old CHAINS gall less than new.
  Obiceiul uşureazǎ povara.

 27. The CHARITABLE give out at the door, and God puts in at the window.
  Aruncǎ binele tǎu în dreapta şi în stânga şi la nevoie ai sǎ-l gǎseşti.
  Binele ce-l faci la oarecine, ţi-l întoarce vremea care vine.

 28. CHARITY begins at home.
  Milǎ mi-e de tine, dar de mine mi se rupe inima.
  Când casa ta are sete, nu vǎrsa apa pe drumuri.
  Sim. Love your friend, but look to yourself / Every man is nearest himself.

 29. CHARITY covers a multitude of sins.
  Dragostea acoperǎ mulţime de pǎcate.
  Dar din dar se face raiul.
  * 1 Peter 4, 8 / 1 Petru 4, 8

 30. Who CHATTERS to you will chatter of you.
  Cine defaimǎ pe altul înaintea ta, el şi pe tine o sǎ te defaime înaintea altuia.
  Cine înaintea noastrǎ grǎieşte pe alţii de rǎu, şi pe noi înaintea altora ne va grǎi de rǎu.

 31. Those that eat CHERRIES with great persons shall have their eyes squirted out with the stones.
  Nu mânca cireşe cu unul mai mare la masǎ cǎ-ţi aruncǎ sâmburii în nas.
  Departe de cei mari, când cireşe mǎnâncǎ, cǎ toţi sâmburii îi aruncǎ în obrazul tǎu.
  Cu cei mari nu mânca cireşe, nici nu te trage-n degete.
  Var. Eat peas with the king, and cherries with the beggar.
  Sim. Share not pears with your master, either in jest or in earnest.

 32. Take the CHESTNUTS out of the fire with the cat’s paw.
  A scoate castanele din foc cu mâna altuia.
  Sim. To take the nuts from the fire with the dog’s foot.
  Cf. It is good to strike the SERPENT’s head with your enemy’s hand.

 33. Do not count your CHICKENS before they are hatched.
  Toamna se numǎrǎ bobocii.
  Sim. Never fry fish till it’s caught / / Count not four, except you have them in the wallet / Do not halloo till you are out of the wood.
  Cf. Don’t sell the BEAR’s skin before you have caught him / Don’t cross the BRIDGE till you come to it / It is not good praising a FORD till a man be over.

 34. A burnt CHILD dreads the fire.
  Cine s-a ars cu ciorbǎ suflǎ şi în iaurt.
  Pe cine l-a ars pǎsatul suflǎ şi în apǎ rece.
  Sim. Once bitten twce shy.
  Cf. A scalded CAT fears cold water / A scalded DOG fears cold water / He that has been bitten by a SERPENT is afraid of a rope / Whom a SERPENT has bitten, a lizard alarms.

 35. A CHILD may have too much of his mother’s blessing.
  Copilul alintat e om stricat.
  Sim. Give a child till he craves, and a dog while his tail doth wave, and you’ll have a fair dog, but a foul knave.

 36. The CHILD says nothing, but what it heard by the fire.
  Astǎzi copilul te vinde într-o lingurǎ de apǎ.
  Sim. What children hear at home, soon flies abroad.

 37. Better CHILDREN weep than old men.
  Mai bine sǎ plângǎ ei acum decât sǎ plâng eu mai târziu.
  Sim. The man who has not been flogged is not educated.
  Cf. Spare the ROD and spoil the child.

 38. CHILDREN and fools tell the truth.
  Copiii şi nebunii spun adevǎrul.
  Var. Children and fools cannot lie.
  Cf. DRUNKARDS and fools cannot lie.

 39. CHILDREN are poor men’s riches.
  Mulţimea copiilor, averea omului.

 40. CHILDREN when they are little make parents fools, when they are great they make them mad.
  Copii mici, griji mici, copii mari, griji mari.
  Var. Children when little make parents fool, when great, mad.

 41. A CHIP off the old block.
  ţandǎra nu sare departe de trunchi.
  Aşchia nu sare departe de pomul tǎiat.
  Var. A chip of the old block.
  Cf. An APPLE never falls far from the tree / Like FATHER, like son / Like MOTHER, like daughter.

 42. CHRISTMAS comes but once a year.
  Nu întotdeauna e ziua de Paşti.
  Nu e întotdeauna vinerea mare.
  Cf. Every DAY is not Sunday.

 43. CHRISTMAS in mud, Easter in snow.
  Cine umblǎ la Crǎciun în cǎmaşe, la Paşti umblǎ cu cojoc.
  Var. Green Christmas brings white Easter.

 44. The nearer the CHURCH, the farther from God.
  Cu trupul în bisericǎ şi cu gândul la dracu.
  Sim. He has one face to God and another to the devil.

 45. A piece of CHURCHYARD fits everybody.
  Pǎmântul te naşte, pǎmântul te creşte, pǎmântul te mistuieşte.

 46. Hasty CLIMBERS have sudden falls.
  Cine sare cam sus îndatǎ cade jos.
  Sim. The bigger they are, the harder they fall / The higher standing, the lower fall / The higher the mountain, the greater descent.

 47. No fine CLOTH can hide the clown.
  Porcu-i tot porc şi-n ziua de Paşti.

 48. Every CLOUD has a silver lining.
  Nici un rǎu fǎrǎ bine.

 49. After black CLOUDS, clear weather.
  Dupǎ nori îi şi senin, dupǎ dragoste şi suspin.
  Dupǎ vreme rea, şi senin.
  Cf. After a STORM comes a calm.

 50. Cut your COAT according to your cloth.
  Întinde petecul numai cât ajunge, cǎ se rupe.
  Sim. Stretch your arm no further than your sleeve will reach.
  Cf. Stretch your LEGS according to your coverlet.

 51. Do not look at the COAT, but at what is under the coat.
  Nu te uita la cojoc, ci te uitǎ la ce e sub cojoc.
  Nu te uita la haine, ci la ce este în haine.

 52. It is not the gay COAT that makes the gentleman.
  Haina nu face pe om (medic).
  Cf. The COWL does not make the monk.

 53. Near is my COAT, but nearer is my shirt.
  Cǎmaşa e mai aproape de piele decât haina.
  Cǎmaşa e mai aproape decât sumanul.
  Mai aproape-i cǎmaşa decât cojocul.
  Sim. Near is my doublet (kirtle, petticoat), but nearer is my smock.
  Cf. Near is my SHIRT, but nearer is my skin.

 54. The COAT makes the man.
  Haina face pe om.
  Dupǎ coajǎ se vede pomul, dupǎ hainǎ omul.
  Sim. Apparel makes the man / The garment makes the man / Fine feathers make fine birds / Dress up a stick and it does not appear to be a stick.

 55. Under a ragged COAT lies wisdom.
  Sub frunza cea mai proastǎ se gǎseşte poama coaptǎ.
  Cf. Never judge from APPEARANCES.

 56. Let the COBBLER stick to his last.
  Cizmarul pentru cizme numai rǎspunde, iar nu şi pentru nǎdragi.
  Var. Let not the cobbler (shoemaker) go beyond his last.

 57. A COCK is bold on his own dunghill.
  Tot cocoşul pe gunoiul lui cântǎ.
  Cocoşul stǎpân pe gunoiul sǎu.
  Var. Every cock crows on his own dunghill.
  Sim. Every dog is a lion at home / Every dog is valiant at his own door.
  Cf. Every man is a KING in his own house.

 58. A ragged COLT may make a good horse.
  Dintr-o iapǎ ţigǎneascǎ iese un cal boieresc.
  Sim. Wanton kittens make sober cats.

 59. The COMFORTER’s head never aches.
  Durere strǎinǎ sǎ-i fie de bine.

 60. COMMAND your man and do it yourself.
  Singur cine îşi gǎteşte, el mai cu poftǎ prânzeşte.

 61. He is not fit to COMMAND others that cannot command himself.
  Cine nu se poate stǎpâni pe sine, cum sǎ stǎpâneascǎ pe altul?
  Sim. He that is master of himself will soon be master of others.

 62. He who COMMENCES many things finishes but few.
  Cine se apucǎ de multe, puţine terminǎ.
  Când de multe de apuci, mai pe toate le încurci.
  Var. He who begins many things finishes but few.
  Sim. Overdoing is doing nothing to purpose.

 63. Evil COMMUNICATIONS corrupt good manners.
  Adunǎrile cele rele stricǎ deprinderile cele bune.
  Exemplele rele stricǎ moravurile bune.
  * 1 Corinthians 15, 33 / 1 Corinteni 15, 33

 64. There is no COMPANION like the penny.
  Prietenul omului este punga cu bani şi sacul cu mǎlai.

 65. Better be alone than in bad COMPANY.
  Mai bine singur în casǎ decât în rea adunare.
  Sim. Better to be beaten than be in bad company.

 66. Ill COMPANY brings many a man to the gallows.
  Cine are tovarǎş nerod ajunge din pod în glod.

 67. CONFESS and be hanged.
  Cine cuteazǎ sǎ spunǎ adevǎrul poate lesne umbla bǎtut ca mǎrul.

 68. A good CONSCIENCE is a soft pillow.
  Cugetul bun e cea mai moale pernǎ.
  Sim. A good conscience is a continual feast.

 69. A guilty CONSCIENCE feels continual fear.
  Omul de vinǎ se teme şi de umbrǎ.
  Var. A guilty conscience needs no accuser.
  Cf. The THIEF does fear each bush an officer.

 70. CONTENT is happiness.
  Bunǎ fericire nu stǎ în bogǎţie, ci într-o mulţumire a inimii de starea ei.

 71. CONTENT lodges oftener in cottages than palaces.
  Mai multǎ fericire e în bordeiul sǎracului decât în palatul bogatului.

 72. No man is CONTENT with his lot.
  Nimeni nu-i mulţumit cu soarta lui.
  Sim. None is satisfied with his fortune.

 73. They need much whom nothing will CONTENT.
  Lacomul, şi sǎtul, flǎmând este.

 74. Too many COOKS spoil the broth.
  Cu douǎ bucǎtǎrese iese ciorba prea sǎratǎ sau nesǎratǎ.
  Copilul cu multe moaşe rǎmâne cu buricul netǎiat.
  Unde sunt douǎ cumnate, rǎmân vase nespǎlate.
  Unde sunt nouǎ fete, moare pisica de sete.
  Unde sunt popi mulţi, moare pruncul nebotezat.

 75. A threefold CORD is not quickly broken.
  Sfoara pusǎ în trei nu se rupe degrabǎ.
  Funia cea îndoitǎ cu mult mai mult ţine decât cea dezdoitǎ.
  * Ecclesiastes 4, 12 / Ecclesiastul 4, 12

 76. In much CORN is some cockle.
  Nu e grâu fǎrǎ neghinǎ.
  Cf. Every GRAIN has its bran.

 77. He that counts all COSTS will never put plough in the earth.
  Cine socoteşte câte foi intrǎ-n plǎcintǎ niciodatǎ nu mǎnâncǎ plǎcintǎ.
  Dacǎ socoţi plǎcinta din câte pǎturi îi, n-o mai mǎnânci.

 78. Give neither COUNSEL nor salt till you are asked for it.
  Nu da sfat, neîntrebat.
  Nu da povaţǎ celui ce nu ţi-o cere, cǎci nu te ascultǎ.
  Sare, pânǎ nu cere, sǎ nu-i dai cuiva.
  Sim. Come not to counsel uncalled.

 79. The COUNSEL thou wouldst have another keep, first keep it thyself.
  E lesne a povǎţui şi anevoie a se povǎţui.

 80. He that will not be COUNSELLED cannot be helped.
  Cine nu primeşte sfat nu e nici de ajutat.
  Sim. In vain he craves advice that will not follow it.

 81. Though thou hast never so many COUNSELLORS, yet do not forsake the counsel of thy own soul.
  Pe toţi sǎ-i asculţi, dar din mintea ta sǎ nu ieşi.
  Sǎ asculţi de toatǎ lumea, dar dintr-ale tale sǎ nu ieşi.

 82. So many COUNTRIES, so many customs.
  Câte ţǎri, atâtea obiceie.
  Câte bordeie, atâtea obiceie.
  Cf. Every LAND has its own law.

 83. In the COUNTRY of the blind the one-eyed man is king.
  În ţara orbilor chiorul este împǎrat.
  Chiorul între orbi este împǎrat (rege).
  Var. In the Kingdom of blind men, the one-eyed is king.

 84. Where is well with me, there is my COUNTRY.
  Unde omul se mulţumeşte, acolo raiul îl gǎseşte.
  Sim. A wise (valiant) man esteems every place to be his own country.

 85. Full of COURTESY, full of craft.
  Limbǎ dulce, dos viclean.
  În faţǎ te netezeşte şi în spate te ciopleşte.

 86. All COVET, all lose.
  Cine doreşte mult pierde şi pe cel puţin.
  Sim. Grasp all, lose all.
  Cf. He that too much EMBRACETH holds little.

 87. A COVETOUS man does nothing that he should till he dies.
  Dacǎ scumpul moare, atunci îi învie averea.
  Cf. He is like a SWINE, he’ll never do good while he lives.

 88. A COVETOUS man serves his riches, not they him.
  Nu scumpul stǎpâneşte banii, ci banii stǎpânesc pe scump.
  Scumpul nu e stǎpân pe banii lui, ci banii îl stǎpânesc pe el.
  Sim. The rich are rather possessed by their money than possessors.

 89. The COVETOUS spends more than the liberal.
  Scumpul mai mult pǎgubeşte şi leneşul mai mult aleargǎ.

 90. COVETOUSNESS breaks the bag.
  Lǎcomia sparge sacul.
  Var. Covetousness bursts the sack / Too much breaks the bag.
  Sim. Over covetous was never good.
  Cf. You can have TOO MUCH of a good thing..

 91. It is idle to swallow the COW and choke on the tail.
  Tot boul l-am mâncat şi la coadǎ m-am ostenit.
  Var. To swallow an ox, and be choked with the tail.

 92. Let him that owns the COW, take her by the tail.
  Las, sǎ-i rupǎ coada a cui-i vaca.

 93. Set a COW to catch a hare.
  A prinde iepurele cu carul.

 94. The COW gives a good pail of milk and then kicks it over.
  Vaca rea dǎ cu piciorul când umple ciubǎrul.

 95. The COWL does not make the monk.
  Rasa nu te face cǎlugar.
  Nu tot ce poartǎ rasǎ şi camilafcǎ e cǎlugǎr.
  Var. The hood (habit) does not make the monk.
  Cf. It is not the gay COAT that makes the gentleman.

 96. Plant the CRAB-TREE where you will, it will never bear pippins.
  Pomul pǎdureţ, pǎdureţe poame scoate.

 97. CREDITORS have better memories than debtors.
  Cine dǎ nu uitǎ; uitǎ cel care ia.

 98. He that dwells next door to a CRIPPLE will learn to halt.
  Cu şchiopul împreunǎ de vei locui, te-nveţi şi tu a şchiopǎta.
  Cu şchiopii la un loc de şezi, te înveţi sǎ şchiopǎtezi.

 99. He that mocks a CRIPPLE, ought to be whole.
  Pânǎ a nu râde de cel ce şchiopǎteazǎ, bagǎ de seamǎ bine, dacǎ tu umbli cu mult mai bine.
  Nu râde de alţii, uitǎ-te la tine.
  Sim. If you mock the lame, you will go so yourself in time.

 100. That which is CROOKED cannot be made straight.
  Ce-i strâmb nu se poate îndrepta.
  * Ecclesiastes 1, 15 / Ecclesiastul 1, 15

 101. Every man has his CROSS to bear.
  Fiecare îşi are necazurile sale.
  Cf. Every HEART has its own ache.

 102. The CROSS on his breast and the devil in his heart.
  Creştin cu crucea-n sân, cu dracu de-a spinare.
  A umbla cu crucea-n sân şi cu dracu în inimǎ.
  Sim. The beads in the hand and the devil in capuch.
  Cf. BEADS about the neck and the devil in the heart.

 103. A CROW is never the whiter for washing herself often.
  Corbul în zadar se spalǎ, cǎ negreaţa nu şi-o pierde.
  Pe arap, cât de mult îl vei spǎla tot negru va rǎmânea.

 104. Breed up a CROW and he will tear out your eyes.
  Creşte puii tǎi, cǎ de ei ai sǎ piei.
  Var. He has brought up a bird to pick out his own eyes.
  Cf. To nourish a SNAKE (viper) in one’s bosom.

 105. The CROW thinks her own bird fairest.
  Ciorii i se par puii ei de pǎun.
  şi cioara îşi laudǎ puii.
  Var. The owl thinks her own young fairest.
  Cf. FAIR is not fair, but that which pleases.

 106. CROWS will not pick out crows’ eyes.
  Corb la corb nu scoate ochii.
  Cioarǎ la cioarǎ nu-şi scoate ochii.
  Var. Hawks will not pick out hawks’ eyes.

 107. Put not an embroidered CRUPPER on an ass.
  Frâiele de aur nu fac mai bun calul.
  Cf. My old MARE would have a new crupper.

 108. CURSES, like chickens, come home to roost.
  Cine pe alţii blesteamǎ, urgii asupra îşi cheamǎ.

 109. CUSTOM is a second nature.
  Obişnuinţa-i o a doua naturǎ.
  Deprinderea e a doua naturǎ.
  Obiceiul dupǎ lege, a doua fire se-nţelege.

 110. CUSTOM rules the law.
  În sânge se preface datina.
  Deprinderea se face fire.
  Sim. The command of custom is great.