English-Romanian Proverbs D

 1. Where the DAM leaps over, the kid follows.
  Pe unde a sǎrit capra trebuie sǎ sarǎ şi iada.
  Capra sare masa, iada sare casa.
  Sim. As the old cock crows, so crows the young / The young pig grunts like the old sow.

 2. He that runs into DANGER must expect to perish therein.
  Cel care iubeşte primejdia va cǎdea într-însa.
  Sim. He that brings himself into needless dangers, dies the devil’s martyr.
  * Ecclesiasticus 3, 26 / Sirah 3, 26

 3. The DANGER past and God forgotten.
  Dupǎ a noastrǎ scǎpare, nici un sfânt cinste mai are.
  Sim. Once on shore, we pray no more./ The river past and God forgotten
  Cf. Call the BEAR uncle’ till you are safe across the bridge .

 4. He that would the DAUGHTER win must with the mother first begin.
  Vezi mama, apoi fata.
  Var. He that would the mistress win must with the maid first begin.
  Sim. Praise the child, and you make love to the mother.

 5. DAUGHTERS and dead fish are no keeping wares.
  Fata pânǎ-i mǎrita, zile negre vei noda.
  Sim. Marry your daughter and eat fresh fish betimes / Marry your daughters betimes, lest they marry themselves.

 6. All’s alike at the latter DAY: a bag of gold and wisp of hay.
  Moartea nu va sǎ ştie de averi, de bogǎţie.
  Sim. Death is the great leveller / Six feet of earth make all men equal / At the end of the game the King and the pawn go into the same bag.
  Cf. DEATH makes equal the high and low / The END makes all equal.

 7. Every DAY is not Sunday.
  Nu-i toatǎ ziua duminecǎ.
  Var. Every day is no Yule-day.
  Cf. CHRISTMAS comes but once a year.

 8. He that fights and runs away may live to fight another DAY.
  Fuga e ruşinoasǎ, dar e sǎnǎtoasǎ.

 9. Praise a fair DAY at night.
  Dupǎ ce apune soarele laudǎ ziua.
  Ziua bunǎ se laudǎ seara.
  Sǎ nu zici “ce zi frumoasǎ” pânǎ nu va însera.
  Nu preamǎri ziua pânǎ nu apune soarele.
  Var. Praise day at night, and life at the end.
  Sim. The evening crowns the day / Say no ill of the year till it be past.

 10. Sufficient unto the DAY is the evil thereof.
  Ajunge zilei rǎutatea ei.
  Sim. No day passes without some grief.
  * Matthew 6, 34 / Matei 6, 34

 11. DEAD men don’t bite.
  Cine moare nu mai mişcǎ.

 12. It is only the DEAD who do not return.
  Mortul de la groapǎ nu se mai întoarce.

 13. Let the DEAD bury their dead.
  Lasǎ morţii sǎ-şi îngroape morţii lor.
  Var. Let the dead bury the dead and (let) the living lead a gay life.
  Cf. We must LIVE by the quick (living), not by the dead.
  * Matthew 8, 22 / Matei 8, 22

 14. Say nothing of the DEAD but what is good.
  De morţi nu trebuie sǎ vorbeşti decât de bine.
  Sim. Never speak ill of the dead / Speak well of the dead.

 15. There’s none so DEAF as those who will not hear.
  Nu e mai surd decât cel care nu vrea sǎ audǎ.
  Nu e mai surd ca surdul ce se face cǎ nu aude.
  Var. None so deaf as those who won’t hear.

 16. After DEATH the doctor.
  I-a venit doctorul dupǎ moarte.

 17. DEATH keeps no calendar.
  Moartea nu spune când vine.

 18. DEATH makes equal the high and low.
  Mor întocmai ca tot omul şi bogatul ca şi robul.
  Sim. Death is the great leveller / At the end of the game the king and the pawn go into the same bag / Six feet of earth make all men equal.
  Cf. All’s alike at the latter DAY: a bag of gold and wisp of hay / The END makes all equal.

 19. Fear of DEATH is worse than death itself.
  Cine se teme de moarte şi-a pierdut viaţa.

 20. The DEATH of the wolves is the safety of the sheep.
  Moartea lupului e sǎnǎtatea oilor.

 21. DEATHS foreseen come not.
  Moartea nu vine când o chemi, ci te ia când nu te temi.

 22. Of ill DEBTORS men take oats.
  De la un datornic rǎu ş-un sac de paie este bun.
  De la un datornic rǎu nu vei lua nimic decât la poarta raiului.
  Cf. From a bad PAYMASTER get what you can.

 23. He who pays his DEBTS begins to make a stock.
  Omul e avut când nu e dator nimic.
  Cine nu e dator e destul de bogat.
  Sim. Out of debt, out of danger.

 24. A good DEED is never lost.
  Fapta bunǎ nu moare niciodatǎ.
  Sim. One never loses by doing a good turn.
  Cf. DO well and have well / One good TURN deserves another.

 25. DEEDS are males, and words are females.
  Vorbele sunt femei, faptele sunt bǎrbaţi.

 26. DEEDS, not words.
  Faptele, faptele nu oala cu laptele.
  Cf. ACTIONS speak louder than words.

 27. All is not lost that is DELAYED.
  Amânarea nu-i pierzare.
  Ce s-a amânat nu s-a uitat.
  Sim. Delays are not denials.

 28. He that asks faintly begs a DENIAL.
  Cel neîndrǎzneţ pierde multe bunuri.

 29. It is easier to DESCEND than to ascend.
  Într-un an de zile te sui la deal şi într-un ceas te scobori la vale.

 30. He that has shipped the DEVIL must make the best of him.
  Bagi pe dracul în casǎ cu lǎutari, şi nu-l poţi scoate cu sute de arhierei.
  Aduci pe dracul în casǎ cu lǎutari şi apoi nu-l scoţi cu o mie de popi.
  Sim. He that takes the devil into his boat must carry him over the sound.

 31. One DEVIL drives out another.
  Dracu alb mǎnâncǎ p-ǎl negru.
  Sim. One poison drives out another.
  Cf. LIKE cures like / One NAIL drives out another.

 32. Talk of the DEVIL, and he is bound to appear.
  Vorbeşti de dracul şi el din dreptul tǎu.
  Sim. The devil is never nearer than when we are talking of him / The devil is never far off.
  Cf. Talk of the WOLF and his tail appears.

 33. The DEVIL is not so black as he is painted.
  Dracul nu e aşa de negru cum îl zugrǎvesc oamenii.
  Nu e dracul aşa de negru cum se spune.
  Sim. The lion is not so fierce as he is painted.

 34. The DEVIL knows many things because he is old.
  Fǎ-ţi cruce mare, cǎ e dracu bǎtrân.

 35. The DEVIL loves no holy water.
  Fuge ca dracul de tǎmâie.

 36. The DEVIL lurks behind the cross.
  Câte cruci vei face dracul tot la spate şade.

 37. The DEVIL was sick, the devil a monk would be; the devil was well, the devil a monk was he.
  Dracu când a îmbǎtrânit, atunci s-a cǎlugǎrit.
  Var. The devil was sick, the devil a monk would be.

 38. The DEVIL’s meal is all bran.
  Fǎina dracului se preface toatǎ în tǎrâţe.

 39. DIAMOND cut diamond.
  Cu diamantul se taie diamantul.

 40. A man can DIE but once.
  O moarte are omul.
  Fiecare-i dator c-o moarte.

 41. Better DIE with honour than live with shame.
  Mai bine moarte cinstitǎ decât viaţa necinstitǎ.
  Mai bine mort decât cu ruşinea în nas.
  Var. A fair death honours the whole life / Better a glorious death than a shameful life.

 42. The DIE is cast.
  Zarurile au fost aruncate.

 43. He that DIED half a year ago is as dead as Adam.
  Ce intrǎ în pǎmânt curând se uitǎ.
  Cine a murit an, an s-a îngropat.
  Sim. To dead men and absent there are no friends left.

 44. Cast no DIRT into the well that hath given you water.
  Nu scuipa în puţ, cǎci se poate întâmpla sǎ bei din el.
  Nu turbura fântâna ce te-a îndestulat.

 45. A DISEASE known is half cured.
  Boala cunoscutǎ (ştiutǎ) e pe jumǎtate vindecatǎ.
  Sim. A danger foreseen is half avoided.

 46. Desperate DISEASES must have desperate remedies.
  Pe durerea mare alta mai mare o tǎmǎduieşte.
  Var. Desperate cuts must have desperate remedies.

 47. DISEASES come on horseback, but go away on foot.
  Boala vine cu poşta si se întoarce pe jos.
  Cf. MISCHIEF comes by the pound and goes away by the ounce.

 48. Of two DISPUTANTS, the warmer is generally in the wrong.
  Cine nu are dreptate, acela ţipǎ mai tare.
  Vinovatul mai mare gurǎ face.

 49. Make me a DIVINER and I will make thee rich.
  Fǎ-mǎ, de poţi, prooroc, ca sǎ te fac cu noroc.
  Fǎ-mǎ, Doamne, prooroc, sǎ te fac împǎrat.

 50. DO as I say, not as I do.
  Nu faceţi ce fac eu, ci faceţi ce zic eu.
  Cf. DO as the friar says, not as he does.

 51. DO as the friar says, not as he does.
  Fǎ ce zice popa, nu face ce face el.
  Ce zice popa sǎ faci, dar ce face popa sǎ nu faci.
  Cf. DO as I say, not as I do.

 52. DO as you may if you can’t do as you would.
  Când nu putem face ce voim, trebuie sǎ voim ce putem.
  Fǎ ce poţi, când n-ai alta de fǎcut.
  Sim. If we can’t as we would, we must do as we can / He that may not do as he would, must do as he may.

 53. DO as you would be done by.
  Ce ţie nu-ţi place altuia nu face.
  Cf. DO unto others as you would they should do unto you.

 54. DO not all you can; spend not all you have; believe not all you hear; and tell not all you know.
  Nu spune tot ce ştii, nu crede tot ce auzi.

 55. DO right and fear no man.
  Fǎ-ţi datoria şi nu te teme.
  Fǎ bine şi nu te teme de nimene.
  Sim. Do well and dread no shame.

 56. DO unto others as you would they should do unto you.
  Ceea ce vreţi sǎ vǎ facǎ vouǎ oamenii, faceţi şi voi lor.
  Cf. DO as you would be done by.
  * Matthew 7, 12 / Matei 7, 12
  * Luke 6, 31 / Luca 6, 31

 57. DO well and have well.
  Bine faci, bine gǎseşti.
  Cine face bine, bine gǎseşte.
  Sim. Do good: thou doest it for thyself.
  Cf. A good DEED is never lost / One good TURN deserves another.

 58. If thou thyself canst DO it, attend no other’s help or hand.
  Ce poţi face singur nu aştepta sǎ-ţi facǎ alţii.

 59. If you want a thing well done, DO it yourself.
  Carele însuşi face, face cât trei.

 60. Self DO, self have.
  Cine face, sieşi face.
  Cine face, lui îşi face.

 61. A barking DOG never bites.
  Câinele care latrǎ nu muşcǎ.
  Câinele ce mult latrǎ niciodatǎ nu muşcǎ.
  Var. Barking dogs seldom bite.
  Sim. His bark is worse than his bite / Great barkers are no biters / Brag’s a good dog, but dares not bite.

 62. A living DOG is better than a dead lion.
  Mai bine un câine viu decât un leu mort.
  * Ecclesiastes 9, 4 / Ecclesiastul 9, 4

 63. A scalded DOG fears cold water.
  Câinele, când l-ai opǎrit, fuge şi de apǎ rece.
  Sim. Once bitten twice shy.
  Cf. A scalded CAT fears cold water / A burnt CHILD dreads the fire / He that has been bitten by a SERPENT is afraid of a rope / Whom a SERPENT has bitten, a lizard alarms.

 64. An old DOG barks not in vain.
  Câinele bǎtrân nu latrǎ degeaba.
  Cf. If the old DOG barks, he gives counsel.

 65. Beware of a silent DOG and still water.
  Fereşte-te de câine mut şi de om tǎcut.
  Cel tǎcut şi smerit ca apa cea linǎ ce îndatǎ te înşalǎ.
  Var. Beware of a silent man and still water.

 66. DOG does not eat dog.
  Câine pe câine nu mǎnâncǎ.
  Lupii nu se mǎnâncǎ între dânşii.

 67. He that keeps another man’s DOG shall have nothing left him but the line.
  Nu da pâine câinilor altuia, cǎ te latrǎ ai tǎi.

 68. He that would hang his DOG gives out first that he is mad.
  Cine vrea sǎ-şi ucidǎ câinele sǎu destul sǎ zicǎ cǎ e turbat.
  Sim. Give a dog a bad name and hang him.
  Cf. It is easy to find a STICK to beat a dog.

 69. If the old DOG barks, he gives counsel.
  Când latrǎ un câine bǎtrân sǎ ieşi afarǎ.
  Câine bǎtrân sǎ te pǎzeşti, din casa ta sǎ nu izgoneşti.
  Cf. If you wish good ADVICE, consult an old man / An old DOG barks not in vain.

 70. Like the gardener’s DOG, that neither eats cabbages himself, nor lets anybody else.
  Câinele şade pe fân: nici mǎnâncǎ, nici va sǎ lase calul mǎcar sǎ-l miroase.
  Câinele osul nu-l roade şi nici pe altul nu-l lasǎ sǎ-l roadǎ.

 71. Love me, love my DOG.
  Cinsteşte pe câine pentru al sǎu stǎpân.
  Pentru stǎpân şi pe câine mângâi.

 72. You cannot teach an old DOG new tricks.
  Calul bǎtrân cu greu se învaţǎ la ham.
  Var. It is hard to teach an old dog tricks.

 73. Cut off a DOG’s tail and he will be a dog still.
  În zadar guguleşti coada de câine, cǎ tot aceea rǎmâne.

 74. Dead DOGS bite not.
  Câinele mort nu mai muşcǎ.

 75. DOGS bark, but the caravan goes on.
  Câinii latrǎ, caravana trece.
  Cf. The MOON does not heed the barking of dogs.

 76. DOGS wag their tails, not so much in love to you as to your bread.
  Nu te încrede în câinele care dǎ din coadǎ.
  Miluieşte câinele de vrei sǎ-ţi fâţâie coada.

 77. If you lie down with DOGS, you will get up with fleas.
  Cine doarme cu câinii se scoalǎ plin de purici.
  Var. He that sleeps with dogs must rise up with fleas.

 78. Let sleeping DOGS lie.
  Nu deştepta câinele care doarme.
  Când doarme câinele lasǎ-l în pace.
  Sim. Wake not a sleeping lion.

 79. Many DOGS may easily worry* one hare.
  Mulţi câini sunt moartea iepurelui.
  *kill

 80. Two DOGS strive for a bone, and a third runs away with it.
  Când doi se ceartǎ al treilea câştigǎ.

 81. Two DOGS to one bone, may never accord in one.
  Doi câini se nǎrǎvesc la un os.
  Var. Two dogs over one bone seldom agree.

 82. By DOING nothing we learn to do ill.
  Lucrul face sǎnǎtate, trândǎvia tot pǎcate.
  Cf. IDLENESS is the mother of all vice.

 83. In DOING we learn.
  Fǎcând înveţi sǎ faci.
  Cel ce munceşte învaţǎ.

 84. What’s DONE cannot be undone.
  Lucrul fǎcut nu se mai poate desface.
  Ce-i fǎcut e bun fǎcut.
  Sim. Things done cannot be undone / The thing that’s done has an end.

 85. An open DOOR may tempt a saint.
  Uşa deschisǎ pe oricine primeşte.

 86. The back DOOR robs the house.
  Casa cu douǎ uşi e greu de pǎzit.
  Sim. A postern door makes a thief / Ease makes thief / The hole calls the thief.
  Cf. An open DOOR may tempt a saint / OPPORTUNITY makes the thief.

 87. At open DOORS dogs come in.
  Câinele nu intrǎ dacǎ nu-i uşa deschisǎ.

 88. When DRINK is in, wit is out.
  Omul la beţie cade-n nebunie.

 89. The more one DRINKS, the more one may.
  Cine a bǎut o sǎ bea; cine a furat o sǎ fure.

 90. The last DROP makes the cup run over.
  Picǎtura cea mai de pe urmǎ vasul gǎureşte.
  Sim. The last straw breaks the camel’s back.

 91. Constant DROPPING wears away the stone.
  Picǎturile îndesate gǎuresc şi piatra.
  Picǎtura micǎ gǎureşte piatra tare.
  * Job 14, 19 / Iov 14, 19

 92. Many DROPS make a shower.
  Picǎturǎ cu picǎturǎ se face lacul mare.
  Apele mici fac râurile mari.
  Strop dupǎ strop face şiroi de apǎ.
  Sim. Large streams from little fountains flow.
  Cf. MANY small make a great / PENNY and penny laid up will be many.

 93. A DROWNING man will clutch at a straw.
  Omul când e sǎ se înece se agaţǎ şi de un pai.
  Omul care se îneacǎ se agaţǎ de orice scândurǎ.
  Omul la nevoie se prinde şi de ascuţişul sǎbiei.

 94. He that killeth a man when he is DRUNK must be hanged when he is sober.
  El ce face la beţie se cǎeşte la trezie.

 95. DRUNKARDS and fools cannot lie.
  Copiii, nebunii şi omul beat vorbesc adevǎrul.
  De la nebun şi de la beat adevǎrul este lesne de aflat.
  Var. Drunkards and fools speak truth.
  Cf. CHILDREN and fools tell the truth.

 96. He who gives a DUCK, expects a goose.
  Dǎ un ou ca sǎ ai un bou.
  A da azi un ou ca sǎ capeţi mâine un bou.
  Dǎ una ca sǎ-ţi dea zece.

 97. All are of the DUST, and all turn to dust again.
  Amândoi au ieşit di pulbere şi amândoi în pulbere se întorc.
  * Ecclesiastes 3, 20; 12, 7 / Ecclesiastul 3, 20; 12, 7
  * Genesis 3, 19 / Facerea 3, 19
  * Psalms 145, 4 / Psalmii 145, 4

 98. He that blows in the DUST fills his eyes with it.
  Cine suflǎ-n foc îi sar scânteile în ochi.