English-Romanian Proverbs E

 1. EAGLES do not breed doves.
  Bufniţa nu cloceşte privighetori.

 2. EAGLES don’t catch flies.
  Vulturul nu vâneazǎ muşte.
  Vulturul dupǎ muşte nicicum aleargǎ.

 3. In at one EAR and out at the other.
  Pe-o ureche intrǎ şi pe alta iese.
  Ce intrǎ pe o ureche iese pe alta.

 4. He who has EARS to hear, let him hear.
  Cine are urechi de auzit sǎ audǎ.
  * Mark 4, 9; 4, 23 / Marcu 4, 9; 4, 23

 5. Nature has given us two EARS, two eyes and but one tongue; to the end we should hear and see more than we speak.
  O gurǎ numai are omul şi urechi douǎ, dar dimpotrivǎ mai mult grǎieşte decât ascultǎ.

 6. EASY come, easy go.
  În dar a venit, în dar s-a dus.
  De haram a venit, de haram s-a dus.
  Sim. Quickly come, quickly go / So got, so gone.
  Cf. LIGHTLY gained, quickly lost / Come with the WIND, go with the water.

 7. EAT at pleasure, drink by measure.
  La mâncare sǎ ai cumpǎtare şi la bǎuturǎ sǎ fii cu mǎsurǎ.

 8. EAT till you sweat and work till you freeze.
  Lucreazǎ de-ngheaţǎ şi mǎnâncǎ de-asudǎ.

 9. EAT to live, not live to eat.
  Omul nu trǎieşte sǎ mǎnânce, ci mǎnâncǎ sǎ trǎiascǎ.

 10. He that EATS least, eats most.
  Cine mǎnâncǎ puţin mǎnâncǎ de mai multe ori.

 11. Better an EGG today than a hen tomorrow.
  E mai bun oul de azi decât gǎina de mâine.
  Mai bine astǎzi oul decât mâine boul.

 12. He that will steal an EGG will steal an ox.
  Cine furǎ azi un ou, mâine va fura un bou.
  Cine furǎ azi o ceapǎ, mâine furǎ şi o iapǎ.
  Azi o ceapǎ, mâine o iapǎ, poimâine herghelia toatǎ.
  Cf. He that will steal a PIN will steal a better thing.

 13. You cackle often, but never lay an EGG.
  Gǎina care cotcodǎceşte mult nu ouǎ.
  Gǎina care cântǎ nu ouǎ.

 14. He that too much EMBRACETH holds little.
  Cine îmbrǎţişeazǎ multe puţine adunǎ.
  Sim. Grasp all, lose all.
  Cf. All COVET, all lose.

 15. Better is the END of a thing than the beginning thereof.
  Mai bun este sfârşitul unui lucru decât începutul.
  * Ecclesiastes 7, 8 / Ecclesiastul 7, 8

 16. Everything has an END.
  Tot începutul are şi sfârşit.
  Toate sunt pânǎ la o vreme.

 17. The END crowns the work.
  Sfârşitul laudǎ începutul.
  La toate urma alege.
  Sim. The end tries all / The evening crowns the day.

 18. The END justifies the means.
  Scopul scuzǎ mijloacele.
  Sim. He that wills the end, wills the means.

 19. The END makes all equal.
  Moartea împacǎ pe toţi.
  Sim. Death is the great leveller / Six feet of earth make all men equal / At the end of the game the King and the pawn go into the same bag.
  Cf. All’s alike at the latter DAY: a bag of gold and wisp of hay / DEATH makes equal the high and low.

 20. Think on the END before you begin.
  Întâi gândeşte, apoi porneşte.
  Cf. First THINK, and then speak.

 21. He that ENDURES is not overcome.
  Rǎbdarea trece marea.
  Omul cu rǎbdarea trece chiar şi marea.
  Sim. He that can stay obtains / Perseverance overcomes all things.

 22. He that ENDURETH to the end shall be saved.
  Cel ce va rǎbda pânǎ la sfârşit, acela se va mântui.
  * Matthew 10, 22; 24, 13 / Matei 10, 22; 24, 13
  * Mark 13, 13 / Marcu 13, 13

 23. If you have no ENEMIES it’s a sign fortune has forgot you.
  Cine n-are duşmani nu-i om.

 24. Better an open ENEMY than a false friend.
  Mai bine vrǎjmaş c-o faţǎ, decât prieten cu douǎ feţe.
  Cf. Nothing worse than a familiar ENEMY.

 25. For a flying ENEMY make a golden bridge.
  Inamicului care se duce, fǎ-i pod.
  Vrǎjmaşul când şi-aratǎ spatele bate-l cu aur în spate.
  Var. For a flying enemy make a silver bridge / It is good to make a bridge of gold to a flying enemy.

 26. If you would make an ENEMY, lend a man money, and ask it of him again.
  Cui îi dai pe datorie, nu-l mai vezi în prǎvǎlie; pierzi prieteni, pierzi şi bani, ba îţi capeţi şi duşmani.
  Când îi dai îi fatǎ vaca, când îi ceri îi moare viţelul.
  Sim. When I lent, I had a friend; but when I asked, he was unkind.
  Cf. Lend your MONEY and lose your friend.

 27. Make your ENEMY your friend.
  Dusmanului sǎ-i dai pâine si sare.
  Dusmanul cel mai rǎu cu pâine ti-l câstigi.

 28. Nothing worse than a familiar ENEMY.
  De hoţii din casǎ nu te poţi feri.
  Cf. Better an open ENEMY than a false friend.

 29. One ENEMY can do more hurt than ten friends can do good.
  Un singur dusman e destul sǎ dǎrâme ce au lucrat o mie de prieteni.
  Cf. One ENEMY is too many; and a hundred friends too few.

 30. One ENEMY is too many; and a hundred friends too few.
  Decât un duşman, mai bine zece prieteni.
  Cf. One ENEMY can do more hurt than ten friends can do good.

 31. There is no little ENEMY.
  Nu dispreţui pe nici un inimic, fie cât de mic.
  Sim. Though thy enemy seem a mouse, yet watch him like a lion.

 32. Believe no tales from an ENEMY’s tongue.
  La cuvântul vrǎjmaşului nici cum sǎ pui temei, cǎ-n viclenie te pândeşte.

 33. An ENGLISHMAN’s home is his castle.
  Vatra mea, palatul meu.
  Var. A man’s house is his castle.
  Sim. East, west, home’s best / Home is home, though it be never so homely.
  Cf. One’s own HEARTH is gowd’s worth / There is no PLACE like home.

 34. An old ENSIGN is a captain’s honour.
  Steagul cel vechi, cinstea osteanului.
  Steagul cel mai zdrentuit, cinstea oastei.

 35. Better be ENVIED than pitied.
  Mai bine sǎ te pizmuiascǎ cineva decât sǎ te plângǎ.

 36. ENVY always shoots at a high mark.
  Om mare fǎrǎ vrǎjmasi nu este.

 37. ENVY never dies.
  Pizma nu moare niciodatǎ.

 38. ENVY shoots at others, and wounds herself.
  Cine are ochi pizmasi si lui însusi e vrǎjmas.
  Pizma este ca cariul în inima copacului.
  Pizma pe nesimtite inima ti-o mǎnâncǎ, ca rugina pe fier.

 39. Welcome EVIL if thou comest alone.
  Vino necazule, dar vino singur.

 40. Of two EVILS choose the least (less).
  Din douǎ rele alege pe cel mai mic.

 41. The EVILS we bring on ourselves are the hardest to bear.
  Ce-şi face omul singur, nici dracul nu poate sǎ-i desfacǎ.

 42. EXAMPLE is better than precept.
  Ca pilda nici un dascǎl mai bun.
  Cf. A good EXAMPLE is the best sermon.

 43. The EXCEPTION proves the rule.
  Excepţia confirmǎ regula.

 44. He who EXCUSES himself, accuses himself.
  Cine se scuzǎ, se acuzǎ.

 45. EXPERIENCE is the best teacher.
  Cel mai bun dascǎl e pǎţania.
  Pe om în viaţǎ pǎţaniile-l învaţǎ.
  Cf. EXPERIENCE is the mother of knowledge.

 46. EXPERIENCE is the mother of knowledge.
  Cine a pǎţit multe ştie multe.
  Tot pǎţitu-i priceput.
  Var. Experience is the mother of wisdom.
  Cf. ADVERSITY makes a man wise, not rich / EXPERIENCE is the best teacher.

 47. EXPERIENCE without learning is better than learning without experience.
  Omul învǎţat, dar nepǎţit, e ca puşca fǎrǎ praf.

 48. An EYE for an eye, and a tooth for a tooth.
  Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte.
  * Matthew 5, 38 / Matei 5, 38

 49. The EYE is bigger than the belly.
  Pântecele se saturǎ, dar ochii niciodatǎ.
  A avea ochii mai mari decât burta (pântecele).

 50. The EYE is the mirror of the soul.
  Ochii sunt oglinda sufletului (inimii).
  Var. The eyes are the window of the soul.

 51. The EYE lets in love.
  O cǎutǎturǎ dulce la dragoste te duce.
  Ochii şi sprâncenele fac toate pǎcatele şi leagǎ dragostele.
  Dragostea de un’ se-ncepe? / De la ochi, de la sprâncene, / De la sân cu drǎgǎnele.
  Sim. Looks breed love.
  Cf. The HEART’s letter is read in the eye.

 52. The EYE of the master does more work than both his hands.
  Ochii stǎpânului mai mult spor fac decât amândouǎ mâinile.

 53. The master’s EYE makes the horse fat.
  Ochiul stǎpânului îngraşǎ calul (vita).

 54. To cry with one EYE, and laugh with the other.
  Cu un ochi râde şi cu altul plânge.

 55. What the EYE doesn’t see, the heart doesn’t grieve over.
  Ochii vǎd, inima cere, dar e rǎu când n-ai putere.
  Cf. Out of SIGHT, out of mind.

 56. You can see a mote in another’s EYE, but cannot see a beam in your own.
  Vede paiul din ochiul altuia şi nu vede bârna din ochiul sǎu.
  Vezi mai întâi gunoiul din ochiul tǎu si apoi vorbeste pe altul de rǎu.
  Bârna din ochiul sǎu n-o vede, dar gunoiul din ochiul altuia îl vede.
  Var. You see the splinter in your brother’s eye; but not the beam in your own.
  Sim. The eye that sees all things else sees not itself / The hunchback does not see his own hump, but sees his companion’s.
  * Matthew 7, 3-5 / Matei 7, 3-5
  * Luke 6, 41-42 / Luca 6, 41-42

 57. Four EYES see more than two.
  Patru ochi vǎd mai bine decât doi.
  Ochi mulţi mai bine vǎd.
  Cf. Two EYES can see more than one.

 58. Two EYES can see more than one.
  Doi ochi vǎd mai bine decât unul.
  Cf. Four EYES see more than two.

 59. One EYEWITNESS is better than ten hear-so’s.
  Mai credincioşi ochii decât urechile.
  Ochii au mai multǎ crezare decât urechile.
  Mai lesne se cred ochii decât urechile.
  Cf. SEEING is believing.