English-Romanian Proverbs G

 1. The GAME is not worth the candle.
  Nu face faţa cât aţa.
  Mai mare daraua decât ocaua.

 2. GAMING, women and wine, while they laugh, they make men pine.
  Trei lucruri nu lasǎ în pace pe om: vinul, femeia şi banul.
  Sim. Dicing, drabbing and drinking bring men to destruction / Play, women, and wine undo men laughing.
  Cf. Three things drive a man out of his house – SMOKE, rain and a scolding wife.

 3. No GARDEN without its weeds.
  Buruieni se gǎsesc şi în cea mai bunǎ grǎdinǎ.
  Sim. On fat land grow foulest weeds.

 4. Our last GARMENT is made without pockets.
  N-o sǎ iei lumea cu tine, ci tot o para legatǎ de deget.
  Sim. Shrouds have no pockets / To the grave a pall, and that’s all.

 5. Borrowed GARMENTS never fit well.
  Haina împrumutatǎ nu ţine de cald.

 6. None says his GARNER is full.
  Nimeni nu se vaitǎ de gras.

 7. Narrow GATHERED, widely spent.
  Ce-a câştigat într-o varǎ, a bǎut într-o searǎ.

 8. All his GEESE are swans.
  Gǎina vecinului totdeauna-i curcǎ.
  Gǎina vecinului e mai grasǎ.
  Bunǎ sǎ fie gǎina mea, tot mai bunǎ pare a vecinului.
  Gǎina vecinului are ouǎle mai mari.
  Puica de la vecin ni se pare gâscǎ mare.
  Sim. The grass is always greener on the other side of the fence / Our neighbour’s cow yields more milk than ours / Our neighbour’s ground yields better corn than ours.

 9. One GENERATION passeth away, and another generation cometh: but the earth abideth for ever.
  Un neam trece şi altul vine, dar pǎmântul rǎmâne întotdeauna.
  * Ecclesiastes 1, 4 / Ecclesiastul 1, 4

 10. GENTLE is that gentle does.
  Omul bun dupǎ fapte se cunoaşte.
  Bunǎtǎţile fac pe oameni a fi de neam bun.

 11. After a great GETTER comes a great spender.
  Unul adunǎ, altul risipeşte.
  Sim. The father buys, the son bigs, the grandchild sells, and his son begs.
  Cf. After a thrifty FATHER, a prodigal son.

 12. Every man has his (proper) GIFT.
  Fiecare are de la Dumnezeu darul lui.
  * I Corinthians 7, 7 / I Corinteni 7, 7

 13. Never look a GIFT horse in the mouth.
  Calul de dar nu se cautǎ la dinţi.
  Var. Look not a gift (given) horse in the mouth / No man ought to look a gift horse in the mouth.

 14. Who receives a GIFT sells his liberty.
  Unde e mitǎ, acolo şi nedreptate.
  Var. Bound is he that gifts taketh.

 15. GIFTS blind the eyes.
  Darurile orbesc ochii.
  * Exodus 23, 8 / Ieşirea 23, 8

 16. There is not so bad a GILL, but there’s as bad a Will.
  şi-a gǎsit hârbul capacul, tigva dopul şi lelea bǎrbatul.
  Cf. Every JACK mus have his Jill.

 17. A man cannot GIVE what he hasn’t got.
  Nimeni nu poate da ceea ce nu are.
  Nu poţi da ceea ce nu ai.
  Sim. Where nothing is, nothing can be had / It is hard to get a stocking off a bare leg.
  Cf. Where nothing is the KING must lose his right / He that has NOTHING need fear to lose nothing.

 18. It is better to GIVE than to receive.
  Mai bine este a da decât a lua.
  Mai bine sǎ dai decât sǎ capeţi.
  Var. Better give than take / It is more blessed to give than to receive.
  * Acts 20, 35 / Fapte 20, 35

 19. He GIVES twice who gives quickly.
  Darul dat la vreme e dar îndoit.
  Lucrul la timp dǎruit preţuieşte îndoit.

 20. He that is long GIVING knows not how to give.
  Darul cel târziu nu are putere de dar.
  Sim. A gift much expected is paid, not given.

 21. To strain at a GNAT and swallow a camel.
  Strecuraţi ţânţarul şi înghiţiţi cǎmila.
  Strecoarǎ ţânţarul, înghite armǎsarul.
  * Matthew 23, 24 / Matei 23, 24

 22. The GOAT must browse where she is tied.
  Capra roade unde o legi.

 23. All things are possible with GOD.
  La Dumnezeu şi în ţara Româneascǎ, toate sunt cu putinţǎ.
  Var. With God all things are possible.
  * Matthew 19, 26 / Matei 19, 26
  * Mark 10, 27 / Marcu 10, 27
  * Luke 18, 27 / Luca 18, 27

 24. Beware of him whom GOD hath marked.
  Fereşte-te de omul însemnat de Dumnezeu.
  De omul însemnat sǎ fugi.
  Var. Take care of that man whom God has set his mark upon.

 25. GOD defend me from my friends; from my enemies I can defend myself.
  Fereşte-mǎ, Doamne, de prieteni, cǎ de duşmani mǎ feresc eu.
  Var. Save us from our friends.
  * Ecclesiasticus 6, 13 / Sirah, 6, 13

 26. GOD gives the milk, but not the pail.
  Dumnezeu dǎ, dar nu aduce acasǎ.

 27. GOD helps those who help themselves.
  Ajutǎ-te şi cerul te va ajuta.
  Dǎ din mâini şi Dumnezeu îţi va ajuta.
  Sim. Get thy spindle and thy distaff ready and God will send thee flax.

 28. GOD sends meat and the devil sends cooks.
  Dumnezeu face casa, dracu aduce musafirii.

 29. GOD stays long, but strikes at last.
  Dumnezeu nu bate cu ciomagul.
  Sim. God hath leaden feet, but iron hands.

 30. What GOD hath joined together, let not man put asunder.
  Ce a împreunat Dumnezeu, omul sǎ nu despartǎ.
  * Matthew 19, 6 / Matei 19, 6
  * Mark 10, 6-9 / Marcu 10, 6-9

 31. When GOD will punish, he will first take away the understanding.
  Când vrea Dumnezeu sǎ piardǎ pe om, mai întâi îi ia minţile.
  Pe cine vrea sǎ piardǎ, Dumnezeu mai întâi îi ia minţile.
  Var. Whom the Gods would destroy, they first make mad.
  Cf. Whom FORTUNE wishes to destroy, she first makes mad.

 32. Whom GOD loves, his bitch brings forth pigs.
  Când vrea Domnul vine şi dracu cu colaci.
  Cf. Good THINGS come to some when they are asleep.

 33. Whom GOD will help, nothing does harm.
  Dumnezeu când îţi ajutǎ şi fierul se face plutǎ.
  Var. Whom God will help, none can hinder.

 34. You cannot serve GOD and Mammon.
  Nu puteţi sǎ slujiţi lui Dumnezeu şi lui Mamona.
  Cf. No man can serve two MASTERS.
  * Matthew 6, 24 / Matei 6, 24
  * Luke 16, 13 / Luca 16, 13

 35. GOD’s mill grinds slow but sure.
  Dumnezeu nu rǎmâne la nimeni dator.
  Var. The mills of God grind slowly, yet they grind exceeding small.

 36. The GODS send nuts to those who have no teeth.
  Dumnezeu trimite omului alune, când nu mai are dinţi.
  Sim. They have most bread who have least teeth.

 37. He that GOES softly goes safely.
  Cine merge încet departe ajunge.
  Sim. Fair and softly goes far.
  Cf. Soft pace GOES far / SLOW but sure.

 38. Soft pace GOES far.
  Un pas dupǎ altul departe te duce.
  Sim. Fair and softly goes far.
  Cf. He that GOES softly goes safely / SLOW but sure.

 39. Tell me with whom thou GOEST, and I’ll tell thee what thou doest.
  Spune-mi cu cine te însoţeşti, ca sǎ-ţi spun cine eşti.
  Sim. A man is known by the company he keeps.

 40. All that glitters is not GOLD.
  Nu tot ce sclipeşte (luceşte) e aur.
  Nu tot ce sclipeşte e aur şi nu tot ce zboarǎ se mǎnâncǎ.

 41. GOLD is tried in the fire.
  Aurul în foc se lǎmureşte.
  Var. Fire is the test of gold.
  Cf. FIRE is the test of gold; adversity of friendship.
  * I Peter 1, 7 / I Petru 1, 7
  * Revelation 3, 18 / Apocalipsa 3, 18

 42. Pour GOLD on him, and he’ll never thrive.
  Dacǎ n-ai noroc şi parte degeaba te scoli de noapte.
  Pe tot ce pune mâna se usucǎ.

 43. Where GOLD speaks every tongue is silent.
  Când banul cuteazǎ, cuvântul înceteazǎ.
  Când bogatul vorbeşte, lumea amuţeşte.
  Sim. You may speak with your gold and make other tongues dumb.

 44. GOOD and quickly seldom meet.
  şi iute şi bine nu se poate.

 45. GOOD is good, but better carries it.
  Binele peste bine nu stricǎ.

 46. Nothing so GOOD but it might have been better.
  Tot rǎul are şi partea lui de bine.
  Var. Nothing so bad but it might have been worse.

 47. Ill-gotten GOODS never prosper.
  Averea cu înşelǎciune câştigatǎ, scade.
  Averea cu rea-credinţǎ nu aduce folos.
  Var. Ill-gotten (Evil-gotten) gains seldom prosper.
  Sim. What is got over the devil’s back is spent under his belly.

 48. GOOSE and gander and gosling are three sounds but one thing.
  Ce mi-e Tanda, ce mi-e Manda.
  Ce mi-e baba Rada, ce mi-e Rada baba.
  Ce mi-e popa Stan, ce mi-e Stan popa.
  Ce mi-e prostul, ce mi-e nebunul.

 49. GOSLINGS lead the geese to water.
  Bobocii pe gâşte vor sǎ le înveţe sǎ-noate.
  Bobocii voiesc a duce gâştele la pǎscut.
  Sim. Teach your Grandmother to suck eggs.

 50. Every GRAIN has its bran.
  Fiecare grǎunte are fǎinǎ, dar are şi tǎrâţǎ.
  Cf. In much CORN is some cockle.

 51. The GRAPES are sour.
  Vulpea când n-ajunge la struguri zice cǎ sunt acri.
  Vulpea când n-ajunge la gǎini zice cǎ sunt spânzurate.
  Sim. Fie upon hens! quoth the fox, because he could not reach them.

 52. GRASS grows not upon the highway.
  Pe cǎrarea bǎtutǎ nu creşte iarbǎ.

 53. He that fears every GRASS must not walk in a meadow.
  Cine se teme de brumǎ nu pune viţǎ de vie.
  Sim. He that fears leaves, let him not go into the wood.

 54. There would be no GREAT ones if there were no little ones.
  Cei mici muncesc pentru cei mari şi cei sǎraci pentru cei bogaţi.
  Cât de bogat sǎ fii, fǎrǎ un mic ajutor de la cel mai mic, nicicum poţi trǎi.

 55. It is hard for a GREEDY eye to have a leal heart.
  Lǎcomia stricǎ omenia.

 56. He that lies upon the GROUND can fall no lower.
  Cine doarme pe pǎmânt n-are fricǎ sǎ cadǎ când se întoarce.

 57. A constant GUEST is never welcome.
  Vizitele cele mai plǎcute sunt cele mai rar fǎcute.
  Cf. FISH and guests stink after three days.

 58. An unbidden GUEST knows not where to sit.
  Oaspetele nechemat n-are scaun.
  Nechematul la masǎ n-are loc.
  Nepoftitul n-are scaun.
  Cel nepoftit, locul lui dupǎ uşǎ.
  Var. An unbidden guest must bring his stool with him.
  Sim. He who comes uncalled sits unserved.