English-Romanian Proverbs H

 1. A HAIR of the dog that bit you.
  Nu lǎsa sǎ te muşte câinele fǎrǎ sǎ-i smulgi din pǎr.

 2. No HAIR so small but has his shadow.
  Şi firul de pǎr îşi are umbra sa.
  Paiul cât de mic îşi are umbra sa.
  Fie tufa cât de micǎ, îşi are umbra ei.

 3. Red HAIR; devil’s hair.
  De om roş şi de cal bǎlan sǎ te fereşti ca de satan.
  Sim. A red beard and a black head, catch him with a good trick and take him dead.

 4. Between the HAMMER and the anvil.
  A fi între ciocan şi nicovalǎ.
  Rǎu e a fi între ciocan şi ilǎu.
  Cf. Put not thy HAND between the bark and the tree.

 5. Between the HAND and the lip the morsel may slip.
  De la mânǎ pân-la gurǎ se pierde îmbucǎtura.
  Cf. Many a SLIP between the cup and the lip.

 6. He that is fed at another’s HAND may stay long ere he be full.
  E rǎu când aştepţi de la mâna altuia.
  Cine bea apǎ din pumni strǎini nu se saturǎ niciodatǎ.
  Din pumni strǎini nu te saturi când bei apǎ.
  Sim. He that waits upon another’s trencher, makes many a little dinner.
  Cf. Who depends upon another man’s TABLE often dines late.

 7. Many kiss the HAND they wish cut off.
  Sǎrutǎ mâna pe care n-o poţi tǎia.
  Mâna care nu o poate muşca o sǎrutǎ.

 8. One HAND washes another and both the face.
  O mânǎ spalǎ pe alta şi amândouǎ obrazul.
  Var. One hand washes the other.

 9. Put not thy HAND between the bark and the tree.
  Nu pune degetul între ciocan şi nicovalǎ.
  Cf. Between the HAMMER and the anvil.

 10. Scatter with one HAND, gather with two.
  Dǎ cu o mânǎ ca sǎ ia cu douǎ.
  Dǎ cu o mânǎ şi ia cu o mie.

 11. Cold HANDS, warm heart.
  Mâini reci, inimǎ fierbinte.
  Mânǎ rece, inimǎ caldǎ.
  Var. A cold hand and a warm heart.

 12. Many HANDS make light work.
  Multe mâini fac sarcina mai uşoarǎ.

 13. He that is born to be HANGED shall never be drowned.
  Cine moare spânzurat nu moare înecat.
  Cf. No flying from FATE / The FATED will happen / What MUST be, must be.

 14. Call no man HAPPY till he dies.
  Mai înainte de şfârşit pe nimeni sǎ nu-l socoteşti fericit.
  Cf. PRAISE no man till he is dead.
  * Ecclesiasticus 11, 28 / Sirah 11, 30

 15. HARD with hard makes not the stone wall.
  Douǎ pietre tari nu pot mǎcina bine.

 16. First catch your HARE, then cook him.
  Pune oala la foc şi iepurele în pǎdure.
  Var. First catch your hare.

 17. The HARE always returns to her form.
  Iepurele în culcuşul sǎu se-nveseleşte.

 18. To hunt for a HARE with a tabor.
  Cu doba nu prinzi iepuri.
  Var. Drumming is not the way to catch a hare / To catch a hare with a tabor.
  Sim. To fright a bird is not the way to catch her.

 19. Where we least think, there goeth the HARE away.
  De unde nu gândeşti, d-acolo sare iepurele.
  Sim. The hare starts when a man least expects it.

 20. HARES may pull dead lions by the beard.
  Când leul e mort, iepurii-i sar în spinare.
  Când e bolnav leul, iepurii îi sar în spinare.
  Pe leul mort şi şoarecii se caţǎrǎ.
  Lupul când îmbǎtrâneşte, atunci şi şoarecii încalecǎ pe el.

 21. If you run after two HARES, you will catch neither.
  Cine aleargǎ dupǎ doi iepuri nu prinde niciunul.
  Cine doi iepuri goneşte, nici unul nu dobândeşte.
  Sim. Dogs that put up many hares kill none.

 22. HASTE makes waste.
  Graba stricǎ treaba.
  Cf. The hasty BITCH brings forth blind whelps / Too HASTY burned his lips.

 23. The more HASTE, the less speed.
  Cine porneşte cu graba se-ntâlneşte cu zǎbava.
  Cu prea multǎ grabǎ nu faci multǎ ispravǎ.

 24. Too HASTY burned his lips.
  Cine se pripeşte, adesea se poticneşte.
  Cf. The hasty BITCH brings forth blind whelps / HASTE makes waste.

 25. The greatest HATE springs from the greatest love.
  Iubirea peste mǎsurǎ aduce în urmǎ urǎ.

 26. HATRED stirreth up strife.
  Ura aduce ceartǎ.
  * Proverbs 10, 12 / Pilde 10, 12

 27. A bald HEAD is soon shaven.
  Chelul lesne se tunde.
  Pe chel uşor îl tunzi.

 28. A forgetful HEAD makes a weary pair of heels.
  Cine n-are cap, sǎ aibǎ picioare.
  Unde nu-i cap, vai de picioare.
  Dacǎ nu e cap, vai de picioare.
  Sim. Little wit in the head makes much work for the feet / Who has not understanding, let him have legs.

 29. Better be the HEAD of a dog than the tail of a lion.
  Mai bine cap de pisicǎ decât coadǎ de leu.
  Sim. Better be the head of an ass than the tail of a lion / Better be the head of a lizard than the tail of a lion / Better be the head of a mouse than the tail of a lion / Better be the head of a pike than the tail of a sturgeon.

 30. He that has a HEAD of glass must not throw stones at another.
  Cine are cap de sticlǎ, sǎ nu arunce în nimeni.
  Sim. He that has a house of glass must not throw stones at another / People who live in glass houses shouldn’t throw stones.
  Cf. He that has a HEAD of wax must not walk in the sun.

 31. He that has a HEAD of wax must not walk in the sun.
  Nu merge la soare de fricǎ sǎ nu i se topeascǎ nasul.
  Sim. Be not a baker if your head be of butter / People who live in glass houses shouldn’t throw stones / / Who has skirts of straw needs fear the fire.
  Cf. He that has a HEAD of glass must not throw stones at another.

 32. Mickle HEAD, little wit.
  Cap mare, minte puţinǎ.

 33. The HEAD grey, and no brains yet.
  De ani mare şi minte n-are.
  Sim. No fool to the old fool.

 34. When the HEAD aches all the body is the worse.
  Capul când te doare, tot trupul boleşte.
  * I Corinthians 12, 26 / I Corinteni 12, 26

 35. So many HEADS, so many minds.
  Câte capete, atâtea pǎreri.
  Cf. So many MEN, so many opinions.

 36. HEALTH is better than wealth.
  Sǎnǎtatea e cea mai bunǎ avuţie.
  E mai bunǎ sǎnǎtatea, decât toatǎ bogǎţia.
  Sim. Health is great riches.
  * Ecclesiasticus 30, 15 / Sirah 30, 15

 37. HEAR and see and say nothing.
  Ascultǎ cu urechile, vezi cu ochii, dar taci cu gura.
  Var. Hear all, see all, say nowt.
  Sim. Wide ears and a short tongue.
  Cf. HEAR much, speak little / He that would live in PEACE and rest, must hear, and see, and say the best.

 38. HEAR much, speak little.
  Cu vreme şi fǎrǎ vreme multe sǎ asculţi, iar de grǎit numai la vreme şi puţine sǎ trǎieşti.
  Cf. HEAR and see and say nothing.

 39. Every HEART has its own ache.
  Tot obrazul îşi are necazul.
  Cf. Every man has his CROSS to bear.

 40. Faint HEART never won fair lady.
  Unde este fricǎ nu încape dragoste.

 41. Nothing is impossible to a willing HEART.
  Nu-ţi este puterea cât îţi este vrerea.
  Var. Nothing is impossible to a willing mind.
  Sim. A good heart conquers ill fortune.
  Cf. Where there’s a WILL, there’s a way.

 42. What the HEART thinks, the tongue speaks.
  Ce-i în guşǎ, şi-n cǎpuşǎ.
  Inima o am pe limbǎ.
  Ce are pe inimǎ are pe buze.
  Sim. He wears his heart upon his sleeve / His heart is in his mouth.
  Cf. Out of the ABUNDANCE of the heart the mouth speaketh.

 43. The HEART’s letter is read in the eye.
  Ochii sunt oglinda inimii.
  Sim. In the FOREHEAD and the eye, the lecture of the mind doth lie.
  Cf. The EYE lets in love.

 44. The HEART’s mirth does make the face fair.
  Inima când se-nveseleşte, faţa înfloreşte.

 45. One’s own HEARTH is gowd’s worth.
  Mai bine în bordeiul meu decât în palatul tǎu.
  E mai bine în coliba ta decât în palatul altuia.
  Sim. East, west, home’s best / Home is home, though it be never so homely.
  Cf. An ENGLISHMAN’s home is his castle / There is no PLACE like home.

 46. There is no going to HEAVEN in a sedan.
  Pân-s-ajungi la Dumnezeu, mii de sfinţi în drumul tǎu, toţi cu mâna-ntinsǎ ceu.
  Var. To go to heaven in a featherbed.

 47. Where the HEDGE is lowest, men may soonest over.
  Peste gardul mititel sare şi-un cǎţel.
  Var. A low hedge is easily leaped over / Men leap over where the hedge is lowest.

 48. HELL and destruction are never full.
  Iadul şi adâncul nu se pot sǎtura.
  * Proverbs 27, 20 / Pilde 27, 20

 49. HELL is paved with good intentions.
  Sufletul bucuros este sǎ intre în rai, numai pǎcatele nu-l lasǎ.
  Var. The road to hell is paved with good intentions.

 50. A black HEN lays a white egg.
  Gǎina neagrǎ face oul alb.

 51. He that comes of a HEN must scrape.
  Ce naşte din gǎinǎ râcâie la pǎmânt.
  Cf. That that comes of a CAT will catch mice.

 52. He that leaves the HIGHWAY to cut short, commonly goes about.
  Sǎ nu laşi drumul mare pentru cǎrare.
  De vei da ocol, vei ajunge mai curând, de vei merge de-a dreptul, vei zǎbovi mai mult.
  Sim. Who leaves the old way for the new, will find himself deceived.

 53. The HIGHWAY is never about.
  Calea dreaptǎ este cea mai scurtǎ (bunǎ).

 54. It is hard to break a HOG of an ill custom.
  Porcul ori încotro face, lui tot noroiul îi place; din ce e nu-l poţi preface.

 55. The worst HOG often gets the best pear.
  Adesea para cea mai bunǎ picǎ-n gura porcului.
  Mǎrul cel frumos îl mǎnâncǎ porcii.
  Sim. Into the mouth of a bad dog often falls a good bone.

 56. HOLD fast when you have.
  Ţine ce ai în mânǎ şi n-alerga dupǎ minciunǎ.

 57. Every day is HOLIDAY with sluggards.
  În casa leneşului întotdeauna e sǎrbǎtoare.
  Sim. He that does nothing always finds helpers.

 58. HONESTY may be dear bought, but can never be an ill pennyworth.
  Cinstea e mai scumpǎ decât toate.
  Omenia-i mai scumpǎ decât avuţia.

 59. He that has no HONEY in his pot, let him have it in his mouth.
  Ori sǎ fii cu miere-n gurǎ, ori cu mâna-n buzunar.
  Sim. He that has not silver in his purse should have silk on his tongue.

 60. HONEY catches more flies than vinegar.
  Mai multe muşte cad în miere decât în oţet.
  Cf. You will catch more FLIES with a spoonful of honey than with a gallon of vinegar.

 61. HONEY is not for the ass’s mouth.
  Nu-i fânul pentru gâşte.

 62. HONEY is sweet, but the bee stings.
  Albina face miere dulce, dar mai şi împunge.

 63. It is not with saying HONEY, Honey, that sweetness will come into the mouth.
  Numai miere zicând, gura nu se îndulceşte.

 64. Make yourself all HONEY and the flies will devour you.
  Cine se bagǎ în tǎrâţe îl mǎnâncǎ porcii.
  Cf. He that makes himself a SHEEP shall be eaten by the wolf.

 65. Too much HONEY cloys the stomach.
  Cin-va mânca multǎ miere, el o sǎ verse şi fiere.
  Când dai peste miere, nu mânca peste mǎsurǎ.
  * Proverbs 25, 16 / Pilde 25, 16

 66. HONOUR is the reward of virtue.
  Onoarea se ţine de virtute ca umbra trupului de tine.

 67. Where there is no HONOUR, there is no grief.
  Cinstea cu ruşinea nu pot sta împreunǎ.

 68. Great HONOURS are great burdens.
  Obrazul (Faţa) subţire cu mare cheltuialǎ se ţine.
  Sim. The more cost, the more honour.

 69. HOPE deferred maketh the heart sick.
  Aşteptarea prea îndelungatǎ îmbolnǎveşte inima.
  * Proverbs 13, 12 / Pilde 13, 12

 70. HOPE maketh not ashamed.
  Nǎdejdea nu ruşineazǎ.
  * Romans 5, 5 / Romani 5, 5

 71. Too much HOPE deceives.
  Unde este nǎdejde multǎ, acolo este şi deşertǎciune.
  Sim. Hope often deludes the foolish man.

 72. Who lives by HOPE will die by hunger.
  Cel ce trǎieşte sperând e în risc de a muri de foame.
  Cine trǎieşte nǎdǎjduind moare jinduind.
  Sim. He that lives in hope hath a slender diet.

 73. A boisterous HORSE must have a rough bridle.
  La calul nǎrǎvit, pinten ascuţit.

 74. A hired HORSE tired never.
  Fiecare pune bucuros şeaua pe iapa vecinului.

 75. A HORSE, a wife, and a sword may be shewed, but not lent.
  Puşca, calul şi femeia nu se împrumutǎ.
  Trei lucruri nu se împrumutǎ: calul, nevasta şi puşca.

 76. A HORSE may stumble that has four legs.
  Calul cǎ e cu patru picioare şi tot se poticneşte.
  Sim. It is a good horse that never stumbles.

 77. A running HORSE needs no spur.
  La calul cel bun, numai o loviturǎ îi este de ajuns.
  Var. Do not spur a free horse / A good horse should be seldom spurred.
  Sim. The beast that goes always never wants blows.

 78. He that has a white HORSE and a fair wife never wants trouble.
  Calu bun şi nevasta frumoasǎ îţi pun capu.
  Vinul bun, nevasta frumoasǎ sunt douǎ veninuri dulci.

 79. Live, HORSE, and you’ll get grass.
  Sǎ trǎieşti, murgule, sǎ paşti iarbǎ verde.
  Trǎieşte, murgule, cǎ o sǎ-ţi dau iarbǎ verde.
  Aşteaptǎ murgule sǎ paşti iarbǎ verde.
  Sim. While the grass grows, the horse starves.

 80. One thing thinks the HORSE, and another he that saddles him.
  Una gândeşte cârciumarul şi alta beţivul.
  Var. The horse thinks one thing and he that rides him another.
  Sim. One thing thinketh the bear, and another he that leadeth him.

 81. Scabbed HORSE cannot abide the comb.
  Calul râios se scarpinǎ de copacul scorburos.

 82. The common HORSE is worst shod.
  Pe mǎgarul mai multora, lupul îl mǎnâncǎ.

 83. The HORSE that draws most is most whipped.
  Tot în boul ǎl de trage dǎ.

 84. Who hath no HORSE may ride on a staff.
  Cine n-are cal, sǎ urce pe jos la deal.

 85. You can take a HORSE to the water, but you can’t make him drink.
  Pe porc nu-l faci sǎ bea apǎ din fedeleş.

 86. You look for the HORSE you ride on.
  şede pe mǎgar şi cautǎ mǎgarul.
  Cf. The BUTCHER looked for his knife and it was in his mouth / You are like the man that sought his MARE, and he riding on her.

 87. Trust not a HORSE’s heel, nor a dog’s tooth.
  Femeia, puşca şi calul n-are crezǎmânt.

 88. He that reckons without his HOST must reckon twice.
  Face socoteala fǎrǎ birtaş.
  Socoteala de acasǎ nu se potriveşte cu cea din târg.

 89. An HOUR in the morning is worth two in the evening.
  Un ceas dimineaţa plǎteşte cât trei dupǎ prânz.

 90. It chances in an HOUR, that happens not in seven years.
  N-aduce anul ce aduce ceasul.
  Ce aduce minutul, n-aduce ceasul.
  Când norocu-şi schimbǎ pasul n-aduce anul ce aduce ceasul.

 91. The morning HOUR has gold in its mouth.
  Dimineaţa poartǎ aur în gurǎ.
  Ora dimineţii e aurul vieţii.
  Ziua bunǎ se cunoaşte de dimineaţǎ.
  Sim. The Muses love the morning.

 92. Burn not your HOUSE to fright the mouse away.
  Dǎ foc casei ca sǎ ardǎ şoarecii.
  Ca sǎ ardǎ şoarecii, nu da foc morii.
  Arde moara, dar şi şoarecii se prǎpǎdesc.

 93. In the HOUSE of a fiddler all fiddle.
  În casa lǎutarului fiecare joacǎ.

 94. It is a sad HOUSE where the hen crows louder than the cock.
  Vai de casa unde cotcorogesc gǎinile şi cocoşul tace.
  Vai de casa în care gǎina cântǎ cocoşeşte.

 95. When the HOUSE is burned down, you bring water.
  Aduce apǎ dupǎ ce s-a stins focul.
  Cf. When a thing is done, ADVICE comes too late / It’s too late to shut the STABLE-DOOR after the horse has bolted / It is easy to be WISE after the event.

 96. Woeful is the HOUSEHOLD that wants a woman.
  Casa e casǎ, când ai o gospodinǎ în casǎ.
  Omul fǎrǎ soţie e ca o casǎ pustie.

 97. HUNGER drives the wolf out of the woods.
  Foamea goneşte pe lup din pǎdure.

 98. HUNGER finds no fault with the cookery.
  Foamea e cel mai bun bucǎtar.
  Sim. Hunger is the best sauce / Hunger makes hard beans sweet.

 99. All are not HUNTERS that blow the horn.
  Nu toate femeile cu cheile la brâu sunt gospodine.

 100. He that HURTS another hurts himself.
  Rǎu faci, rǎu gǎseşti.
  Cf. He that MISCHIEF hatches, mischief catches.

 101. A HUSBAND must be deaf and the wife blind to have quietness.
  Bǎrbatul surd şi nevasta oarbǎ, cea mai tihnitǎ cǎsǎtorie.
  Când muierea-i mutǎ şi bǎrbatul surd, viaţa cea mai bunǎ între amândoi.
  Var. A deaf husband and a blind wife are always a happy couple.

 102. HUSBAND, don’t believe what you see, but what I tell you.
  Nu crede, bǎrbate, ce vezi cu ochii, ci crede ce-ţi spun eu.

 103. The HUSBAND is always the last to know.
  Nu ştie bǎrbatul ce ştie satul.
  Var. The cuckold is the last that knows of it.

 104. The HUSBAND is the head of the wife.
  Bǎrbatul este cap femeii.
  * Ephesians 5, 23 / Efeseni 5, 23
  * I Corinthians 11, 3 / I Corinteni 11, 3