English-Romanian Proverbs K

 1. KEEPING is harder than winning.
  Uşor e de câştigat, greu e de pǎstrat.

 2. He that will eat the KERNEL must crack the nut.
  Cine va sǎ mǎnânce miezul trebuie mai întâi sǎ spargǎ coaja.
  Sparge întâi nuca ca sǎ-i mǎnânci miezul.
  Sim. You cannot make an omelette without breaking eggs.
  Cf. He that would eat the FRUIT must climb the tree.

 3. The KETTLE calls the pot black-brows (burnt-arse).
  Şade hârbul în drum şi râde de cei ce trec.
  Sim. The pot calls the kettle black.
  Cf. Thou art a bitter BIRD, said the raven to the starling / The FRYING-PAN said to the kettle, “Avaunt, black brows!”

 4. A golden KEY can open any door.
  Cheia de aur deschide toate uşile (porţile).
  Aurul e cheia ce merge la toate încuietorile.
  Sim. There is no lock but a golden key will open it.
  Cf. No LOCK will hold against the power of gold.

 5. The KICK of the dam hurts not the colt.
  Unde dǎ mama, carnea creşte.

 6. Every man is a KING in his own house.
  Tot omul e împǎrat în casa lui.
  Fiecare e stǎpân în casa sa.
  Var. Every groom is a king at home.
  Sim. Every dog is a lion at home.
  Cf. A COCK is bold on his own dunghill.

 7. Like KING, like people.
  Cum e domnu şi servitoru.
  Var. Like prince, like people.
  Cf. Like MASTER, like man.

 8. The KING is dead. Long live the King!
  Regele e mort. Trǎiascǎ Regele!
  Schimbarea domnilor, bucuria nebunilor.

 9. Where nothing is, the KING must lose his right.
  De unde nu-i, nici Dumnezeu nu cere.
  De unde nu-i, de acolo nu se varsǎ.
  Var. Where nought’s to be got, kings lose their scot.
  Cf. A man cannot GIVE what he hasn’t got / He that has NOTHING need fear to lose nothing.

 10. KINGDOMS divided soon fall.
  Neunirea-n ţarǎ, o face sǎ moarǎ.
  Sim. Divide and rule.

 11. A fat KITCHEN is near to poverty.
  Cu bucǎtǎria plinǎ sǎrǎcia e vecinǎ.
  Bucǎtǎrie grasǎ, moştenire slabǎ.

 12. When a KNAVE is in a plum-tree, he has neither friend nor kin.
  Ţiganul când s-a vǎzut împǎrat, întâi pe tatǎ-sǎu l-a spânzurat.
  Sim. Set a beggar on horseback, and he’ll ride to the Devil / No pride like that of an enriched beggar.

 13. KNOW thyself.
  Cunoaşte-te pe tine însuţi.

 14. He that increaseth KNOWLEDGE increaseth sorrow.
  Cel ce îşi înmulţeşte ştiinţa îşi sporeşte suferinţa.
  Sim. Much science, much sorrow.
  * Ecclesiastes 1, 18 / Ecclesiastul 1, 18

 15. KNOWLEDGE without practice is nothing.
  Omul nepǎţit, chiar vǎzând nu vede.

 16. He that KNOWS nothing doubts nothing.
  Nerodul la orice fie, pe loc zice cǎ îl ştie.