English-Romanian Proverbs L

 1. The LABOURER is worthy of his hire.
  Vrednic este muncitorul de plata sa.
  * Luke 10, 7 / Luca 10, 7

 2. He that LABOURS and thrives spins gold.
  Cu munca, frate, şi din piatrǎ scoţi lapte.
  Munca e brǎţarǎ de aur.

 3. Every LAND has its own law.
  Cum este ţara aşa şi obiceiurile.
  Cf. So many COUNTRIES, so many customs.

 4. Good LAND: evil way.
  Bunǎ ţarǎ, rea tocmealǎ.

 5. Many a one for LAND takes a fool by the hand.
  Scumpul pentru bani ar lua şi pe fata dracului.
  Pentru bani iei şi fata dracului.

 6. Woe to thee, O LAND, when thy King is a child!
  Vai de tine, ţarǎ, care ai un copil rege.
  Vai de ţara ce-o pun copiii la cale.
  * Ecclesiastes 10, 16 / Ecclesiastul 10, 16

 7. No LARDER but hath his mice.
  Unde sunt bucate şi pâine, sunt şi şoareci.

 8. To think that LARKS will fall into one’s mouth ready roasted.
  Porumbii nu zboarǎ fripţi în gurǎ.
  Picǎ parǎ mǎlǎiaţǎ în gura lui Nǎtǎfleaţǎ.
  Nimǎnui nu-i picǎ mura-n gurǎ.
  Var. He thinks that roasted larks will fall into his mouth.
  Sim. You may gape long enough ere a bird fall in your mouth / If the sky falls we shall catch larks.

 9. He that comes LAST to the pot is soonest wroth.
  Cine vine prea târziu la masǎ acela roade oasele.
  Cine vine târziu la masǎ i se atârnǎ lingurile de gât.

 10. The LAST shall be the first.
  Cei de pe urmǎ vor fi întâi.
  * Matthew 19, 30 / Matei 19, 30

 11. Better LATE than never.
  Mai bine mai târziu decât niciodatǎ.
  Cf. It is not LOST that comes at last.

 12. LAUGH before breakfast, you’ll cry before supper.
  Cine astǎzi râde, mâine plânge, cǎ vremea e nestatornicǎ.
  Râsul peste fire aduce plâns dupǎ fire.
  Var. He that laughs in the morning, weeps at night / If you sing before breakfast, you’ll cry before night / / He that sings on Friday, will weep on Sunday.
  Sim. Sorrow treads upon the heels of mirth.
  Cf. SADNESS and gladness succeed each other.

 13. He LAUGHS best who laughs last.
  Cine râde la urmǎ râde mai bine.
  Var. He who laughs last, laughs longest.
  Sim. Let them laugh that win / He laughs who wins / Better the last smile than the first laughter.

 14. Too much LAUGHTER discovers folly.
  Dupǎ râs se cunoaşte nebunul.
  Prostul se cunoaşte dupǎ râs şi mers.
  Prostul râde singur de prostia lui.

 15. Every LAW has a loophole.
  Legea înainte, şireţii dupǎ ea.

 16. Much LAW, little justice.
  Unde sunt pravile multe, acolo şi multǎ nedreptate.

 17. The LAW grows of sin, and chastises it.
  Înmulţindu-se pǎcatul, se naşte pedeapsa.
  Sim. Of evil manners spring good laws.

 18. The LAW is good, if a man use it lawfully.
  Legea este bunǎ, dacǎ se foloseşte cineva de ea potrivit legii.
  * I Timothy 1, 8 / I Timotei 1, 8

 19. LAWS go as kings like.
  Legea-i dupǎ cum o fac domnii.
  Sim. What the kings wills, that the law wills.

 20. Wrong LAWS make short governance.
  Nedreptatea rǎstoarnǎ scaunele puternicilor.

 21. LAWSUITS consume time, and money, and rest, and friends.
  Judecǎţile adeseori te duc la covrigi.

 22. A LAWYER’s opinion is worth nothing unless paid for.
  Judecǎtorul e ca osia de car: cum o ungi nu mai scârţâie.

 23. A small LEAK will sink a great ship.
  Printr-o crǎpǎturǎ micǎ strǎbate apa în corabia cea mare.
  Sim. Little strokes fell great oaks.
  Cf. A little STONE in the way overturns a great wain.

 24. LEARN weeping, and you shall gain laughing.
  Cine seamǎnǎ cu lacrimi culege cu bucurie.
  * Psalms 126, 5 / Psalmii 126, 5

 25. What we first LEARN we best know.
  Ce înveţi la tinereţe, aceea ştii la bǎtrâneţe.
  Sim. Whoso learneth young forgets not when he is old.
  Cf. What YOUTH is used to, age remembers.

 26. Much LEARNING makes men mad.
  Unde e învǎţǎturǎ multǎ e şi nebunie multǎ.
  * Acts 26, 24 / Fapte 26, 24

 27. Better LEAVE than lack.
  Mai bine sǎ întreacǎ decât sǎ nu ajungǎ.

 28. Everyone stretches his LEGS according to the length of his coverlet.
  Întinde-te cât ţi-e plapuma.
  Var. Stretch your legs according to your coverlet.
  Sim. Stretch your arm no further than your sleeve will reach.
  Cf. Cut your COAT according to your cloth.

 29. The LETTER killeth, but the spirit giveth life.
  Litera ucide, iar duhul face viu.
  * II Corinthians 3, 6 / II Corinteni 3, 6

 30. A LIAR is not believed when he speaks the truth.
  Mincinosul nu se mai crede nici când ar spune adevǎrul.
  Cine a minţit odatǎ nu se mai crede nici când spune adevǎrul.
  Cine a minţit odatǎ şi-a pierdut credinţa toatǎ.
  Sim. He that once deceives is ever suspected.

 31. Show me a LIAR, and I will show you a thief.
  Hoţul jurǎ şi iar furǎ.
  Cf. He that will LIE will steal / LYING and thieving go together.

 32. LIARS have need of good memories.
  Când spui minciuna sǎ o crezi pe jumǎtate.
  Minciuna te dǎ de gol.

 33. He that will LIE will steal.
  Cine minte şi furǎ.
  Care spune minciuni e ca omul care furǎ.
  Cf. Show me a LIAR and I will show you a thief / LYING and thieving go together.

 34. One LIE makes many.
  Minciunile una pe alta se ajung.

 35. “They say so” is half a LIE.
  Cele din auzire, cam minciuni pe jumǎtate.
  Cf. ALMOST and very (well) nigh saves many a lie.

 36. Though a LIE be well dressed, it is ever overcome.
  şi minciuna e vorbǎ, dar vremea descoperǎ adevǎrul.

 37. LIES have short legs.
  Minciuna are picioare scurte.

 38. He is unworthy of LIFE that causes not life in another.
  Cine nu înmulţeşte se veştejeşte.
  Pomul neroditor se taie şi în foc s-aruncǎ.

 39. LIFE is a battle.
  Viaţa omului, luptǎ necontenitǎ.

 40. No man has a lease of his LIFE.
  Nimenea n-a dat zapis cu Dumnezeu cât o sǎ trǎiascǎ.

 41. While there is LIFE, there is hope.
  Omul trǎieşte cu speranţa.
  Cât trǎieşte omul sperǎ.
  * Ecclesiastes 9, 4 / Ecclesiastul 9, 4

 42. LIGHTLY gained, quickly lost.
  Cum s-a câştigat, aşa s-a mâncat.
  Sim. Quickly come, quickly go / So got, so gone.
  Cf. EASY come, easy go / Come with the WIND, go with the water.

 43. LIKE cures like.
  O boalǎ vindecǎ pe alta, când vine una dupǎ alta.
  Rǎu cu rǎu se vindecǎ.
  Sim. One poison drives out another.
  Cf. One DEVIL drives out another / One NAIL drives out another.

 44. LIKE will to like.
  Cine se aseamǎnǎ se adunǎ.
  Asemenea cu asemenea lesne se însoţeşte.
  Sim. Likeness causes liking.
  Cf. BIRDS of a feather flock together.

 45. There is a LIMIT to everything.
  Toate au un hotar în lume.

 46. There is a LIMIT to one’s patience.
  Rǎbdarea are şi ea marginile ei.
  Sim. Patience provoked turns to fury.

 47. One does not wash one’s dirty LINEN in public.
  Rufele murdare se spalǎ în familie (acasǎ).
  Var. Do not wash your dirty linen in public / Dirty linen should be washed at home.

 48. The LION is known by his claws.
  Dupǎ unghii se cunoaşte leul.
  Leul dupǎ urmǎ se cunoaşte.
  Sim. An ass is known by his ears / The devil is known by his claws.

 49. If the LION’s skin cannot the fox’s shall.
  De multe ori unde nu ajunge pielea de leu, împlineşte pielea vulpii.
  Unde se sparge pielea de lup cârpeşte-o cu piele de vulpe.
  Cf. Either by MIGHT or by sleight.

 50. The LION’s share.
  Cine împarte parte-şi face.

 51. LIP-HONOUR costs little, yet may bring in much.
  Vorba bunǎ mult adunǎ.
  Sim. Civility costs nothing / Good words cost naught / A man’s hat in his hand, never did him any harm.
  Cf. Kind WORDS go a long way.

 52. Scald not your LIPS in another man’s pottage.
  Nu-ţi bǎga nasul unde nu-ţi fierbe oala.
  Nu-ţi bǎga lingura unde nu-ţi fierbe oala.
  Nu te amesteca unde nu-ţi fierbe oala.

 53. LISTENERS never hear any good of themselves.
  Care ascultǎ la uşǎ îşi aude defaima.
  Var. Eavesdroppers never hear any good of themselves.
  Sim. He who peeps through a hole, may see what will vex him.

 54. LITTLE and often fills the purse.
  Bobiţǎ cu bobiţǎ se umple sacul.
  Sim. Grain by grain, and the hen fills her belly.

 55. LIVE and learn.
  Omul cât trǎieşte învaţǎ şi tot moare neînvǎţat.
  Cât trǎieşte omul multe învaţǎ (aflǎ).
  Cf. Never too OLD to learn.

 56. LIVE and let live.
  Fiecare trebuie sǎ trǎiascǎ.

 57. We must LIVE by the quick, not by the dead.
  Morţii cu morţii şi viii cu viii.
  Var. We must live by the living, not by the dead.
  Sim. Let the dead bury the dead and the living lead a gay life.
  Cf. Let the DEAD bury their dead.

 58. All that LIVES must die.
  Câte-n lume se nasc, mor toate.
  Cine trǎieşte trebuie sǎ moarǎ.
  Cf. He that is once BORN, once must die / All MEN are mortal.

 59. He LIVES long that lives well.
  Acela trǎieşte mult care trǎieşte bine.

 60. No LOCK will hold against the power of gold.
  Aurul deschide raiul.
  Cf. A golden KEY can open any door.

 61. Crooked LOGS make straight fires.
  Lemnul strâmb, focul îl îndrepteazǎ.

 62. LOOKERS-ON see more than players.
  Cel ce priveşte la joc mai bine judecǎ decât cel în joc.
  Var. Lookers-on see most of the game / Standers-by see more than gamesters.

 63. A LORD without riches is a soldier without arms.
  Om de neam şi fǎr-d-avere n-are nici o putere.
  Cinstea fǎrǎ bani e sǎrǎcie goalǎ.
  Sim. Nothing agreeth worse than a lord’s heart and a beggar’s purse.

 64. Whom the LORD loveth, he chasteneth.
  Pe cine îl iubeşte Domnul îl ceartǎ.
  * Hebrews 12, 6 / Evrei 12, 6

 65. The LOSER is always laughed at.
  Cel cu pagubǎ îi şi cu pǎcatul.
  Omul cu pagubǎ e şi cu pǎcate.
  Sim. Loss embraces shame.

 66. One never LOSES by doing a good turn.
  De faci astǎzi cuiva bine, mâine de la altu-ţi vine.
  Cf. A good DEED is never lost.

 67. There’s no great LOSS without some gain.
  Nu e câştig fǎrǎ pagubǎ.
  Unde e câştig e şi pagubǎ.
  Var. No great loss but some small profit.

 68. It is not LOST that comes at last.
  Tot vine şi cel ce întârzie.
  Sim. It is never long that comes at last.
  Cf. Better LATE than never.

 69. Follow LOVE and it will flee thee; flee love and it will follow thee.
  Cine-mi place eu nu-i plac, cui plac eu nu-mi place mie.

 70. LOVE and a cough cannot be hid.
  Dragostea multǎ vreme nu se poate ascunde.

 71. LOVE cannot be compelled.
  Dragostea nu se face cu sila.
  Sim. Fanned fires and forced love never did well yet.

 72. LOVE covers many infirmities.
  Dragostea acopere toate cusururile.
  Var. Love covers many faults.
  * Proverbs 10, 12 / Pilde 10, 12

 73. LOVE is a sweet torment.
  Unde-i dragoste e şi ceartǎ.
  Fǎrǎ mânie nu-i iubire.
  Orice fericire are a ei nemulţumire.
  Sim. Love is full of trouble / The course of true love never did run smooth.

 74. LOVE is blind.
  Dragostea nu are ochi.
  Dragostea e oarbǎ, dar cǎsǎtoria îi gǎseşte leacul.
  Sim. Affection blinds reason.

 75. LOVE is never without jealousy.
  Dragostea în bǎnuieli pururea petrece.

 76. LOVE is not found in the market.
  Dragostea nu e o moşie ca sǎ o iei cu chirie.

 77. LOVE is strong as death.
  Iubirea ca moartea e de tare.
  * Song of Solomon 8, 6 / Cântarea Cântǎrilor 8, 6

 78. LOVE is sweet in the beginning but sour in the ending.
  Cu cât mai dulce limba dragostei la început, cu atât mai amarǎ pe la sfârşit.

 79. LOVE is the fruit of idleness.
  Dragostea e treaba celor fǎrǎ treabǎ.

 80. LOVE is without reason.
  Cine la dragoste cade, întâi mintea i se scade.
  Sim. No folly like being in love.

 81. LOVE makes all hearts gentle.
  Cât de rǎu omul sǎ fie, dacǎ la dragoste cade, îndatǎ se îmblânzeşte.

 82. LOVE will find a way.
  Nimic peste putinţǎ la dragoste se-nţelege.
  Cf. LOVE will go through stone walls.

 83. LOVE will go through stone walls.
  Iubirea trece prin apǎ, nu-i e fricǎ cǎ se-neacǎ.
  Cf. LOVE will find a way.

 84. No herb will cure LOVE.
  Nici o boalǎ nu-i mai grea ca dorul şi dragostea.

 85. No LOVE like the first love.
  Dragostea dintâi nu se uitǎ.
  Ca dragostea dintâi alta nu-i.
  Sim. Of soup and love, the first is the best.
  Cf. Old LOVE will not be forgotten.

 86. Old LOVE will not be forgotten.
  Dragostea cea veche îţi şopteşte la ureche.
  Sim. Of soup and love, the first is the best.
  Cf. No LOVE like the first love.

 87. Perfect LOVE casteth out fear.
  Iubirea desǎvârşitǎ alungǎ frica.
  * I John 4, 18 / I Ioan 4, 18

 88. The LOVE of money is the root of all evil.
  Iubirea de argint este rǎdǎcina tuturor relelor.
  Banul este ochiul dracului.
  Var. Money is the root of all evil.
  * I Timothy 6, 10 / I Timotei 6, 10

 89. There is nothing worse than an old LOVER.
  Bǎtrânul amorezat e ca piroşca cu pǎsat.

 90. Give a man LUCK and cast him into the sea.
  Fǎ-mǎ, mamǎ, cu noroc, şi aruncǎ-mǎ în foc.

 91. LYING and thieving go together.
  Minciuna şi hoţia se înfrǎţesc lesne.
  Cf. Show me a LIAR and I will show you a thief / He that will LIE will steal.