English-Romanian Proverbs P

 1. No PAINS, no gains.
  Nimica nu-i fǎrǎ ostenealǎ.
  Totul cu ostenealǎ se dobândeşte, pe drumuri nu se gǎseşte.
  Var. Nothing to be got without pains.
  Sim. A horse that will not carry a saddle must have no oats.
  Cf. No SWEET without some sweat / He that will not WORK shall not eat.

 2. PAPER endures all.
  Hârtia multe rabdǎ.
  Sim. Paper won’t blush / Pens may blot, but they cannot blush.

 3. He that will enter into PARADISE must have a good key.
  Cu chei de aur şi de argint se deschid porţile raiului.

 4. PARDONING the bad is injuring the good.
  Când cei rǎi nu se pedepsesc, cei buni se nǎpǎstuiesc.
  Var. Who pardons the bad, injures the good.
  Sim. He that helps the evil hurts the good / Mercy to the criminal may be cruelty to the people.

 5. The PARSON always christens his own child first.
  Fiecare mǎturǎ întâi înaintea porţii lui.
  Lǎutarul cântǎ mai bine când îşi cântǎ lui.

 6. The end of PASSION is the beginning of repentance.
  Finea mâniei e începutul credinţei.

 7. PATIENCE is a remedy for every grief.
  Rǎbdarea e cea mai bunǎ doctorie.
  Ca rǎbdarea la necaz, nici un leac mai bun.
  Var. Patience is a plaster for all sores / Patience is the best remedy.

 8. PATIENCE is a virtue.
  Rǎbdarea-i din rai.
  Rǎbdarea e mântuire.

 9. PATIENCE overcomes all things.
  Cu rǎbdarea treci şi marea.
  Omul cu rǎbdarea, trece chiar şi marea.
  Sim. Patient men win the day.

 10. From a bad PAYMASTER get what you can.
  De la un rǎu platnic şi cu cenuşa dupǎ vatrǎ sǎ te mulţumeşti.
  Cf. Of ill DEBTORS men take oats.

 11. He that would live in PEACE and rest, must hear, and see, and say the best.
  Cine vrea sǎ trǎiascǎ în pace aude, vede şi tace.
  Sǎ auzi, sǎ vezi şi sǎ taci, dacǎ vrei sǎ petreci cu pace.
  Sim. Wide ears and a short tongue / Hear and see and say nothing.
  Cf. HEAR much, speak little.

 12. The PEACOCK hath fair feathers, but foul feet.
  Pǎunul pene frumoase, dar picioare urâte.

 13. When the PEAR is ripe, it falls.
  Para dupǎ ce se coace trebuie sǎ cadǎ.

 14. Do not throw PEARLS to swine.
  Nu arunca mǎrgǎritarul înaintea porcilor.
  Var. To cast pearls before swine.
  * Matthew 7, 6 / Matei 7, 6

 15. Every PEDLAR praises his needles.
  Tot ţiganul îşi laudǎ ciocanul.
  Tot olarul laudǎ oala sa.

 16. Let every PEDLAR carry his own burden.
  Tot mǎgarul îşi poartǎ samarul.
  Var. Let every pedlar carry his own pack.

 17. A PENNY at a pinch is worth a pound.
  Când n-ai, cǎmila de un ban e scumpǎ.

 18. A PENNY saved is a penny gained.
  Adunǎ cu firu ca sǎ ai cu grǎmada.
  Sim. Sparing is the first gaining.

 19. In for a PENNY, in for a pound.
  Unde merge mia, merge şi suta.

 20. PENNY and penny laid up will be many.
  Bǎnuţ cu bǎnuţ se face florinul.
  Din bǎnuţi se face suta.
  Cf. Many DROPS make a shower / MANY small make a great.

 21. PENNY wise and pound foolish.
  Scump la tǎrâţe şi ieftin la fǎinǎ.
  Sim. Spare at the spigot, and let it out at the bung-hole.

 22. Who will not keep a PENNY, never shall have many.
  Cine nu preţuieşte filerul nu va numǎra nici florinul.
  Sim. Take care of the pence, and the pounds will take care of themselves.

 23. He who has plenty of PEPPER will pepper his cabbage.
  Cine are piper mult bagǎ şi în terci.

 24. PEPPER is black and hath a good smack.
  şi piperu e negru, dar mǎnâncǎ vodǎ cu el la masǎ.
  Var. Spice is black, but it has a sweet smack.

 25. He that forecasts all PERILS will never sail the sea.
  Cui i-e fricǎ de orice nor nici o cǎlǎtorie nu face.
  Var. He that forecasts all perils will win no worship.
  Sim. He that will sail without danger must never come upon the main sea / He that is afraid of wounds must not come nigh a battle / He that fears leaves, let him not go into the wood.

 26. No PHYSICIAN like a true friend.
  Nimic alt mai bun pe lume decât un prieten bun.

 27. PHYSICIAN, heal thyself!
  Doctore, vindecǎ-te întâi pe tine.
  * Luke 4, 23 / Luca 4, 23

 28. They that be whole need not a PHYSICIAN, but they that are sick.
  Nu cei sǎnǎtoşi au nevoie de doctor, ci cei bolnavi.
  * Matthew 9, 12 / Matei 9, 12
  * Mark 2, 17 / Marcu 2, 17
  * Luke 5, 31 / Luca 5, 31

 29. PHYSICIANS’ faults are covered with earth.
  Coşciugul acoperǎ greşelile doctorilor.
  Sim. If the doctor cures, the sun sees it; but if he kills, the earth hides it.

 30. Never buy a PIG in a poke.
  Nu cumpǎra pisica în traistǎ.

 31. We don’t kill a PIG every day.
  Nu se mǎnâncǎ în toate zilele plǎcinte.

 32. When the PIG is proffered, hold up the poke.
  Du-te cu sacul când îţi fǎgǎduie purcelul.

 33. He that will steal a PIN will steal a better thing.
  Cine furǎ azi un ac mâine furǎ un gânsac.
  Cf. He that will steal an EGG will steal an ox.

 34. Give the PIPER a penny to play and two pence to leave off.
  Cu un ban s-a prins în horǎ şi cu zece nu poate scǎpa.

 35. He who digs a PIT for others falls in himself.
  Cine sapǎ groapa altuia cade el într-însa.
  Cf. To make a SNARE for another and fall into it oneself.
  * Proverbs 26, 27 / Pilde 26, 27

 36. He that touches PITCH shall be defiled.
  Nu poţi umbla cu smoalǎ şi sǎ nu te ungi.
  Cine s-atinge de smoalǎ şi nu se mânjeşte?
  Cu pǎcurarul când trǎieşti, trebuie sǎ te mânjeşti.
  Cf. He that has to do with what is FOUL never comes away clean / He that measures OIL shall anoint his fingers.
  * Ecclesiasticus 13, 1 / Sirah 13, 1

 37. The PITCHER goes so often to the well that it is broken at last.
  Ulciorul nu merge de multe ori la apǎ (cǎci ori se sparge, ori se crapǎ).

 38. Whether the PITCHER strikes the stone, or the stone the pitcher, it is bad for the pitcher.
  Ori cu capu-n piatrǎ, ori cu piatra de cap, totuna e.

 39. There is no PLACE like home.
  Nicǎieri ca la casa omului.
  Ca acasǎ la tine nu-i nicǎieri bine.
  Sim. East, west, home’s best / Home is home, though it be never so homely.
  Cf. An ENGLISHMAN’s home is his castle / One’s own HEARTH is gowd’s worth.

 40. Hand PLAY, churls’ play.
  Cu mâna te joci, mojic te arǎţi.
  Glumeşte numai cu gura, iar nu şi cu-mbrâncitura.

 41. You can’t PLEASE everyone.
  Nu poţi face pe gustul tuturora.
  Sim. It is hard to please all parties / He that all men will please shall never find ease / He who pleased everybody died before he was born / He has need rise betimes that would please everybody.

 42. After PLEASURE comes pain.
  Dupǎ plǎcere vine durere.
  Sim. After your fling, watch for the sting.
  Cf. After JOY comes annoy / No PLEASURE without pain.

 43. No PLEASURE without pain.
  Nu e plǎcere fǎrǎ durere.
  Var. No pleasure without repentance.
  Cf. After JOY comes annoy / After PLEASURE comes pain.

 44. Short PLEASURE, long pain.
  Plǎcerea scurtǎ, cǎinţǎ lungǎ.
  Dupǎ o scurtǎ plǎcere urmeazǎ o lungǎ durere.
  Sim. In war, hunting, and love men for one pleasure a thousand griefs prove.

 45. Who will in time present PLEASURE refrain, shall in time to come the more pleasure obtain.
  De vrei sǎ te joci la bǎtrâneţe, pǎzeşte-te la tinereţe.

 46. The PLEASURES of the mighty are the tears of the poor.
  Bogatul greşeşte şi sǎracul cere iertare.
  Vartears of the poor.

 47. He that has PLENTY of good shall have more.
  Binele vine la bine precum albinele la coşniţǎ.
  Cf. The MORE you get, the more you want / MUCH would have more.

 48. PLENTY brings pride.
  Bogǎţia stricǎ pe omul slab.

 49. PLOUGH deep, while sluggards sleep; and you shall have corn to sell and keep.
  Arǎtura cu sudoare, deşi te doare, dar în urmǎ veselie are.

 50. The PLOUGH gets not well if the ploughman hold it not.
  Cine voieşte sǎ se îmbogǎţeascǎ din plug trebuie sǎ-l poarte de coarne.

 51. Standing POOLS gather filth.
  Apa linǎ face mult noroi, iar cea repede şi pietrele le spalǎ.

 52. A POOR man has no friends.
  Sǎracul nici frate, nici prieteni n-are.
  Sim. Poor folk’s friends soon misken them / Poverty parts fellowship / Prosperity makes freinds, adversity tries them.
  Cf. In time of PROSPERITY friends will be plenty; in time of adversity not one amongst twenty.

 53. A POOR man wants some things, a covetous man all things.
  Zgârcitul e totdeauna sǎrac.

 54. A POOR man’s tale cannot be heard.
  Vorba de om sǎrac nimeni n-o ascultǎ, fie cât de scumpǎ.
  Sim. The reasons of the poor weigh not.

 55. Giving much to the POOR doth enrich a man’s store.
  Ce dai sǎracilor ţie-ţi dai.

 56. He is not POOR that has little, but he that desires much.
  Nu se-nţelege sǎrac cel ce are mai puţin, ci cel ce nu se mulţumeşte cu puţin şi râvneşte la mai mult.

 57. He that hath pity upon the POOR lendeth unto the Lord.
  Cine dǎ sǎracilor împrumutǎ pe Dumnezeu.
  Cel ce miluieşte pe sǎrac, dǎ împrumut lui Dumnezeu.
  * Proverbs 19, 17 / Pilde 19, 17

 58. POOR folks are glad of porridge.
  Omul sǎrac dacǎ n-are colac mǎnâncǎ şi pâine.

 59. The POOR man is aye put to the worst.
  La omul sǎrac nici boii nu trag.
  Sǎracului nici boii nu-i trag.

 60. The POOR man turns his cake and another comes and takes it away.
  Un om macinǎ, altul face azimǎ din fǎina lui.
  Unii ţes la pânzǎ şi alţii o poartǎ.
  Cf. One beats the BUSH and another catches the birds.

 61. The POOR man’s shilling is but a penny.
  Sǎracul cumpǎrǎ mai scump.

 62. Every POT has its cover.
  Capacul, dupǎ oalǎ.

 63. The earthen POT must keep clear of the brass kettle.
  Departe oala de cǎldare, ca nu cumva lovindu-se, sǎ se spargǎ.
  * Ecclesiasticus 13, 3 / Sirah 13, 3

 64. POVERTY is no vice but an inconvenience.
  Sǎrǎcia nu-i pǎcat.
  Sim. Poverty is no sin (crime).

 65. POVERTY is not a shame; but the being ashamed of it is.
  Sǎrǎcia nu-i ruşine.
  A fi sǎrac nu e ruşine, ci a fi necinstit.
  Sim. Poverty is no disgrace.

 66. POVERTY is the mother of all arts.
  Sǎrǎcia aflǎ meşteşuguri.
  Dǎscǎliţa sǎrǎcie învaţǎ pe om meserie.
  Sim. The belly teaches all arts / Hunger is the teacher of all arts.
  Cf. NECESSITY is the mother of invention.

 67. When POVERTY comes in at the door, love flies out of the window.
  Sǎrǎcia intrǎ pe uşǎ şi dragostea iese pe fereastrǎ.
  Sim. Love lasts as long as money endures.

 68. PRACTICE makes perfect.
  Multa lucrare face pe meşter bun.
  Sim. Use makes mastery.

 69. A man’s PRAISE in his own mouth stinks.
  Lauda de sine nu miroase a bine.
  Lauda de sine pute.
  Cf. He that PRAISES himself spatters himself / SELF-PRAISE is no recommendation.

 70. PRAISE no man till he is dead.
  Numai când moare omul se cunoaşte ce-a fost.
  Omul dupǎ ce moare, atunci darul i se cunoaşte.
  Cf. Call no man HAPPY till he dies.
  * Ecclesiasticus 11, 28 / Sirah 11, 28

 71. PRAISE to the face is open disgrace.
  Lauda în faţǎ e jumǎtate ocarǎ.
  A lǎuda în faţǎ e a batjocori.

 72. He that PRAISES himself spatters himself.
  Cine se laudǎ pe sine, mai tare se înjoseşte.
  Cine se laudǎ singur, se ocǎrǎşte pe sine.
  Cf. A man’s PRAISE in his own mouth stinks / SELF-PRAISE is no recommendation.
  * Proverbs 27, 2 / Pilde 27, 2

 73. He that would learn to PRAY, let him go to sea.
  Care nu ştie rugǎciunea meargǎ pe mare.

 74. The PRAYERS of the wicked won’t prevail.
  Ruga pǎcǎtosului n-ajunge la cer.
  Glasul nebunului nu se aude-n cer.
  Cf. The BRAYING of an ass does not reach heaven.

 75. PRETTINESS dies first.
  Frumuseţea musafir, cum vine aşa se duce.
  Sim. Beauty is but a blossom.
  Cf. BEAUTY fades like a flower.

 76. PRIDE goes before a fall.
  Mândria vine înaintea cǎderii.
  Trufia e trâmbiţa cǎderii.
  Sim. Pride never left his master without a fall.
  * Proverbs 16, 18 / Pilde 16, 18

 77. PRIDE goes before, and shame follows.
  Fudulia intrǎ-n casǎ, sǎrǎcia-i dupǎ uşǎ.

 78. PROCRASTINATION is the thief of time.
  Amânarea e hoţul timpului.

 79. PROMISE is debt.
  Fǎgǎduiala datǎ e datorie curatǎ.
  Cine fǎgǎduieşte se leagǎ.

 80. Great PROMISES and small performances.
  Îi fǎgǎduieşte marea cu sarea, şi-i dǎ ce nu curge pe apǎ.
  Sim. He promises mountains and performs molehills.

 81. He that PROMISES too much means nothing.
  Cine promite mult dǎ puţin.

 82. Between PROMISING and performing a man may marry his daughter.
  Una e a promite (fǎgǎdui) şi alta a împlini.

 83. A PROPHET is not without honour save in his own country.
  Nimeni nu-i profet în patria sa.
  Var. A prophet has no honour in his own country.
  * Luke 4, 24 / Luca 4, 24
  * Matthew 13, 57 / Matei 13, 57
  * Mark 6, 4 / Marcu 6, 4
  * John 4, 44 / Ioan 4, 44

 84. Beware of false PROPHETS.
  Feriţi-vǎ de proorocii mincinoşi.
  * Matthew 7, 15; 24, 11,24 / Matei 7, 15; 24, 11,24
  * Mark 13, 22 / Matei 13, 22
  * II Peter 2, 1 / II Petru 2, 1
  * I John 4, 1 / I Ioan 4, 1
  * Revelation 16, 13 / Apocalipsa 16, 13

 85. He who swells in PROSPERITY will shrink in adversity.
  Nu tot pe moale, ca sǎ poţi suferi şi cele tari.

 86. In time of PROSPERITY friends will be plenty; in time of adversity not one amongst twenty.
  Ai bani, ai prieteni; n-ai bani, n-ai prieteni.
  La belşug ai prieteni cu duiumul, la vreme de restrişte toţi te pǎrǎsesc.
  Pânǎ-i bine mulţi cu tine, dar la nevoi înapoi.
  Sim. Poverty parts fellowship / Prosperity makes friends, adversity tries them.
  Cf. A POOR man has no friends.

 87. PROSPERITY lets go the bridle.
  Belşugul aduce desfrânare.

 88. I PROUD and thou proud, who shall bear the ashes out?
  Eu domn, tu domn, cine sǎ ducǎ sacul?
  Tu mare, eu mare, cine-o sǎ ne tragǎ cizmele?

 89. Make ample PROVISION for old age.
  Adunǎ la tinereţe ca sǎ ai la bǎtrâneţe.
  Seamǎnǎ la tinereţe ca sǎ ai ce culege la bǎtrâneţe.
  Sim. Keep something for him that rides on the white horse / Spare when you’re young and spend when you’re old.
  Cf. For AGE and want save while you may: no morning sun lasts a whole day / Keep SOMETHING for a rainy day.

 90. PROVISION in season makes a rich house.
  Agonisirea la vreme înlǎturǎ lipsa şi nevoia.

 91. Better some of a PUDDING than none of a pie.
  Braga ne rǎcoreşte în lipsǎ de îngheţatǎ.
  Cf. SOMETHING is better than nothing.

 92. It is easier to PULL DOWN than to build.
  E mai uşor a strica ca a drege.

 93. To the PURE all things are pure.
  Toate sunt curate pentru cei curaţi.
  * Titus 1, 15 / Tit 1, 15

 94. He that has a full PURSE never wanted a friend.
  Banul îşi câştigǎ prieteni.
  Cf. RICH folk have many friends.

 95. You cannot make a silk PURSE of a sow’s ear.
  Din coadǎ de câine sitǎ de mǎtase nu se mai face.
  Din coada pisicii sitǎ de mǎtase nu se face.
  Sim. You cannot make a horn of a pig’s tail / You cannot make a sieve of an ass’s tail.