English-Romanian Proverbs Q

 1. Like QUESTION, like answer.
  Cum e întrebarea, aşa e şi rǎspunsul.

 2. He that nothing QUESTIONS, nothing learns.
  Întrebarea trece marea.
  Cine întreabǎ nu greşeşte.

 3. QUIETNESS is a great treasure.
  Tǎcerea e ca mierea.
  Sim. Quietness is best.
  Cf. SILENCE is golden.