English-Romanian Proverbs R

 1. The RACE is not to the swift, nor the battle to the strong.
  Izbânda în alergare nu este a celor iuţi şi biruinţa a celor viteji.
  * Ecclesiastes 9, 11 / Ecclesiastul 9, 11

 2. RAGE is without reason.
  Mânia la om nu e bunǎ.

 3. RAIN before seven; fine before eleven.
  Ploaia de dimineaţǎ nu ţine mult.

 4. RATS desert a sinking ship.
  Când corabia se îneacǎ, şoarecii fug.
  Sim. Rats desert a falling house.

 5. He that takes the RAVEN for his guide will light on carrion.
  Cine se ia dupǎ muscǎ ajunge la bǎlegar.

 6. The RECEIVER is as bad as the thief.
  Ori furǎ, ori ţine sacul, e tot lotru.
  Cine pe altul ajutǎ sǎ fure, fur şi el se înţelege.
  Sim. No receiver, no thief.

 7. Short RECKONINGS make long friends.
  Socoteala deasǎ e frǎţie aleasǎ.
  Cârnatul lung e bun, dar socoteala lungǎ nu e bunǎ.
  Var. Even reckoning makes long friends.

 8. Every REED will not make a pipe.
  Nu poţi face fluier din orice lemn îţi place.
  Din orice lemn nu se face bucium.
  Orice lemn nu face ţǎpuş la bute.
  Sim. Every block will not make a Mercury.

 9. Where there are REEDS, there is water.
  Unde sunt broaşte trebuie sǎ fie şi lac.

 10. The REMEDY may be worse than the disease.
  Leacul mai rǎu decât rana.
  Sim. The doctor is often more to be feared than the disease.

 11. There is a REMEDY for everything but death.
  Moartea-i fǎrǎ leac.
  Numai moartea-i fǎrǎ leac.
  Sim. A deadly disease neither physician nor physic can ease / There is no medicine against death.

 12. There is no REMEDY for fear.
  Leac de fricǎ nu-i.
  De fricǎ nu se descântǎ.

 13. Who REPAIRS not his gutter repairs his whole house.
  Cine nu cârpeşte spǎrtura micǎ are necaz sǎ dreagǎ borta mare.
  Sim. He that repairs not a part builds all / The tailor that makes not a knot loses a stitch.
  Cf. A STITCH in time saves nine.

 14. REPENTANCE comes too late.
  Cǎinţa târzie-i de prisos.
  Cǎinţa de pe urmǎ vine tot cam cu daunǎ.

 15. As long as I am RICH reputed, with solemn voice I am saluted.
  Omul cel bogat e mai lǎudat.

 16. Everyone is akin to the RICH man.
  Bogatului i se aratǎ multe rude.
  Cu bogatul fiecare voieşte sǎ fie rudǎ.
  Cf. RICH folk have many friends.

 17. RICH folk have many friends.
  Bogatul prieteni destui are.
  Cine are bani are prieteni.
  Sim. The rich hath many friends.
  Cf. He that has a full PURSE never wanted a friend / Everyone is akin to the RICH man.
  * Proverbs 14, 20; 19, 4 / Pilde 14, 20; 19, 4

 18. RICH man may dine when he will, the poor man when he may.
  Cel bogat mǎnâncǎ când vrea, dar cel sǎrac când are.
  Bogatul manâncǎ când voieşte şi sǎracul când gǎseşte.

 19. RICHES bring care and fears.
  Cu cât averea ţi se înmulţeşte, cu atât şi griji mai mari te topeşte.
  De ai turme mari de oi, ai şi turme de nevoi.
  Sim. Much coin, much care.

 20. RICHES have wings.
  Bogǎţia face aripi.
  * Proverbs 23, 5 / Pilde 23, 4

 21. All RIVERS run into the sea.
  Toate râurile curg în mare.
  * Ecclesiastes 1, 7 / Ecclesiastul 1, 7

 22. To ROB Peter to pay Paul.
  Voieşte sǎ dezbrace un sfânt şi sǎ îmbrace pe altul.
  Ia dintr-un sân şi bagǎ-n altul.

 23. Spare the ROD and spoil the child.
  Cine nu se îndurǎ de vargǎ pierde copilul.
  Copilul nepedepsit ajunge neprocopsit.
  Sim. The man who has not been flogged is not educated / A pitiful mother makes a scabby daughter.
  Cf. Better CHILDREN weep than old men.
  * Proverbs 13, 24 / Pilde 13, 24
  * Ecclesiasticus 30, 1 / Sirah 30, 1

 24. ROME was not built in a day.
  Lumea nu s-a fǎcut într-o zi.

 25. When in ROME, do as the Romans do.
  Dupǎ a locului obicei, sǎ te porţi şi tu în orice bordei.
  Var. When you are at Rome, do as the Romans do.
  Sim. When you go through the country of the one-eyed, be one-eyed.

 26. Never mention ROPE in the house of a man who has been hanged.
  Nu vorbi de funie în casa spânzuratului.
  Var. Name not a rope in his house that hanged himself.

 27. No ROSE without a thorn.
  Nu e trandafir fǎrǎ spini.
  Nici un trandafir fǎrǎ ghimpi.

 28. The fairest ROSE at last is withered.
  Trandafirul cu cât mai frumos, cu atât mai puţin ţine.
  Trandafirii se scuturǎ, dar spinul rǎmâne.

 29. He that fights and RUNS away, may live to fight another day.
  Fuga e ruşinoasǎ, dar e sǎnǎtoasǎ.

 30. He that RUNS fast will not run long.
  Cine se grǎbeşte curând osteneşte.

 31. RUST eats up iron.
  Rugina moale roade ferul tare.
  Cf. IRON not used soon rusts.