English-Romanian Proverbs V

 1. VANITY of vanities, all is vanity.
  Deşertǎciunea deşertǎciunilor, toate sunt deşertǎciuni!
  * Ecclesiastes 1, 2 / Ecclesiastul 1, 2

 2. The noblest VENGEANCE is to forgive.
  Iertarea e rǎzbunarea cea mai bunǎ.
  Sim. Pardons and pleasantness are great revenges of slanders.

 3. Empty VESSELS make the greatest sound.
  Butia goalǎ sunǎ mai tare.
  Buţile goale mai mult zgomot fac.
  Var. Empty vessels make the most sound.

 4. The VINE brings forth three grapes: the first of pleasure, the second of drunkenness, the third of sorrow.
  La buciumul viţei trei vlǎstari cresc: unul al sǎnǎtǎţii, altul al veseliei şi altul al turbǎrii.

 5. Make a VIRTUE of necessity.
  A face haz de necaz.
  Face voie de nevoie si haz de necaz.
  Sim. To make the best of a bad job.

 6. VIRTUE is a jewel of great price.
  Omenia-i mai scumpǎ ca avuţia.

 7. VIRTUE is its own reward.
  Omenia omenie cere, şi cinstea cinste.

 8. The VOICE of the people, the voice of God.
  Vocea poporului, vocea cerului.
  * Daniel 10, 6 / Daniel 10, 6
  * Revelation 19, 6 / Apocalipsa 19, 6