English-Romanian Proverbs W

 1. All things come to those who WAIT.
  Cine poate aştepta are tot ce vrea.
  Var. Everything comes to him who waits.

 2. A white WALL is a fool’s paper.
  Zidul alb e hârtia nebunilor.

 3. WALLS have ears.
  Zidurile au urechi.
  Pereţii au urechi şi ferestrele ochi.
  Cf. FIELDS have eyes, and woods have ears.

 4. WAR is death’s feast.
  Rǎzboiul, lup nesǎţios.

 5. Good WARE makes quick markets.
  Marfa sǎ fie bunǎ, muşterii nu lipsesc.
  Vaca bunǎ se vinde din staul.

 6. Good WATCH prevents misfortune.
  Paza bunǎ trece primejdia rea.

 7. Dirty WATER will quench fire.
  Apa cât de tulbure, tot stinge focul.
  Toatǎ apa stinge focul.
  * Ecclesiasticus 3, 30 / Sirah 3, 29

 8. Foul WATER as soon as fair will quench hot fire.
  La vreme de nevoie şi cu lǎturi poţi stinge cel mai mare foc.

 9. WATER afar off quenches not fire.
  Apa depǎrtatǎ nu stinge focul.

 10. We never know the worth of WATER till the well is dry.
  Când seacǎ apa se cunoaşte preţul fântânii.
  Var. You never miss the water till the well runs dry.
  Cf. The COW knows not what her tail is worth till she hath lost it / A GOOD thing lost is a good thing valued.

 11. Still WATERS run deep.
  Apele line sunt adânci.
  Ca apa linǎ, nici o primejdie mai rea.
  Sim. Take heed of still waters, the quick pass away.

 12. Stolen WATERS are sweet.
  Apa furatǎ e mai plǎcutǎ.
  Var. Stolen pleasures are sweet.
  Cf. Forbidden FRUIT is sweet.
  * Proverbs 9, 17 / Pilde 9, 17

 13. The longest WAY round is the shortest way home.
  Cine înconjoarǎ ajunge mai curând.

 14. The greatest WEALTH is contentment with a little.
  Fericit acela care se mulţumeşte cu puţin.
  Sim. He hath enough who is contented with little / Content is more than a kingdom / He is rich enough that wants nothing.

 15. In fair WEATHER prepare for foul.
  Omul cuminte îşi cumpǎrǎ vara sanie şi iarna car.

 16. Ill WEEDS grow apace.
  Buruiana rea creşte curând.
  Bǎlǎria creşte repede.

 17. Ill WEEDS wax well.
  Iarba rea nu piere.

 18. All’s WELL that ends well.
  Finea bunǎ, toate bune.

 19. Never be weary of WELL doing.
  Sǎ nu încetǎm de a face binele.
  * Galatians 6, 9 / Galateni 6, 9

 20. The worst WHEEL of a cart creaks most.
  Roata cea mai proastǎ, aceea mai rǎu scârţîie.
  Roata stricatǎ face zgomot mai mare.
  Var. The worst wheel of a cart makes most noise.

 21. He who greases his WHEELS helps his oxen.
  Unge osia ca sǎ nu scârţîie carul.
  Unge roţile dacǎ vrei sǎ meargǎ carul.

 22. Every WHITE hath its black, and every sweet its sour.
  Nu e miere fǎrǎ fiere.

 23. Every WHY has its wherefore.
  Toatǎ întrebarea are şi un rǎspuns.

 24. A fair WIFE and a frontier castle breed quarrels.
  Femeia frumoasǎ este pagubǎ la casǎ.
  Nevasta frumoasǎ e belea în casǎ.

 25. A good WIFE’s a goodly prize, saith Solomon the wise.
  Femeia cinstitǎ e coroana bǎrbatului.
  Nevasta cu mintea bunǎ e bǎrbatului cununǎ.
  Femeia bunǎ e plug de aur în casa omului.
  * Proverbs 12, 4; 18, 22; 31, 10 / Pilde 12, 4; 18, 22; 31, 10

 26. Refuse a WIFE with one fault, and take one with two.
  Cine cautǎ nevastǎ fǎrǎ cusur neînsurat rǎmâne.

 27. The cunning WIFE makes her husband her apron.
  Vai de casa unde bǎrbatul e muere.

 28. He that WILL not when he may, when he will he shall have nay.
  Cine nu face când poate, nu face când vrea.

 29. Where there’s a WILL, there’s a way.
  Voieşte şi vei putea.
  Dacǎ vrei, poţi.
  Sim. A wilful man will have his way.
  Cf. Nothing is impossible to a willing HEART.

 30. Where your WILL is ready, your feet are light.
  Voinţa inimii dǎ aripi picioarelor.
  Inima voioasǎ, picioare agere.

 31. Blow the WIND never so fast, it will fall at last.
  Ploaia care vine cu putere mare nu dureazǎ mult.
  Ploaia mǎrunţicǎ multǎ vreme ţine, iar cea repede, cum vine, aşa se duce.

 32. Come with the WIND, go with the water.
  Din vânt a venit, în vânt s-a dus.
  Vântul aduce, vântul duce.
  Sim. Light come, light go.
  Cf. EASY come, easy go / LIGHTLY gained, quickly lost.

 33. They that sow the WIND shall reap the whirlwind.
  Cine seamǎnǎ vânt culege furtunǎ.
  * Hosea 8, 7 / Osea 8, 7

 34. Good WINE needs no bush.
  Vinul bun de sine se laudǎ.

 35. The best WINE is that a body drinks of another man’s cost.
  Cine bea în datorie se îmbatǎ îndoit.

 36. When the WINE is in, the wit is out.
  Vinul îl bei de bun şi el te face nebun.

 37. WINE is a turncoat.
  Prieteni ai mesei, iar nu ai nevoii.
  Var. Wine is a turncoat, first a friend, then an enemy.

 38. WINE makes glad the heart of man.
  Vinul veseleşte inima omului.
  * Psalms 104, 15 / Psalmii 103, 16
  * Zechariah 10, 7 / Zaharia 10, 7
  * Ecclesiastes 10, 19 / Ecclesiastul 10, 19

 39. He covers me with his WINGS, and bites me with his bill.
  Cu lingura îţi dǎ dulceaţǎ şi cu coada îţi scoate ochii.
  În ochi cu gura te linge, în dos cu acu te-mpunge.
  Pe din faţǎ te linge, pe din dos te frige.

 40. A fair day in WINTER is the mother of a storm.
  La vremea cea caldǎ din mijlocul iernii sǎ nu te-ncrezi.

 41. Learn WISDOM by the follies of others.
  Din nebunia strǎinǎ sǎ inveţi minte.

 42. No WISDOM to silence.
  Cine tace, acela e mai înţelept.
  Cf. SILENCE is often the best answer / SPEAK fitly, or be silent wisely / A WISE head makes a close mouth.
  * Ecclesiasticus 20, 5-6 / Sirah 20, 5-6

 43. WISDOM is better than strength.
  Mai bunǎ este înţelepciunea decât puterea.
  * Ecclesiastes 9, 16 / Ecclesiastul 9, 16
  * Proverbs 24, 5 / Pilde 24, 5

 44. A WISE head makes a close mouth.
  Înţeleptul tace şi face.
  Cf. SILENCE is often the best answer / SPEAK fitly, or be silent wisely / No WISDOM to silence.

 45. He is WISE that is rich.
  Omul bogat este înţelept în ochii lui.
  * Proverbs 28, 11 / Pilde 28, 11

 46. It is easy to be WISE after the event.
  Dupǎ ce s-a întâmplat ceva, atunci fiece babǎ poate proroci.
  Dupǎ bǎtǎlie mulţi viteji se aratǎ.
  Cf. When a thing is done, ADVICE comes too late / When the HOUSE is burned down, you bring water / It is too late to shut the STABLE-DOOR after the horse has bolted.

 47. No man is WISE at all times.
  Chiar şi înţelepţii smintesc câteodatǎ.
  Cf. Every man is a FOOL sometimes and none at all times / Every man is MAD on some point.

 48. WISE men have their mouth in their heart, fools their heart in their mouth.
  Inima înţeleptului e în limbǎ şi a nebunului în gurǎ.
  Inima nebunului este în gura lui, iar gura înţeleptului este în inima lui.
  * Ecclesiasticus 21, 26 / Sirah 21, 28

 49. WISE men learn by other men’s harms; fools, by their own.
  Înţeleptul învaţǎ din pǎţania altora, nesocotitul nici din a sa.
  Sim. It is good to beware by other men’s harms / It is good to learn at other men’s cost / He is happy whom other men’s perils make wary.
  Cf. LEARN wisdom by the follies of others.

 50. A WOLF in sheep’s clothing.
  Lup îmbrǎcat în piele de oaie.
  * Matthew 7, 15 / Matei 7, 15

 51. It never troubles a WOLF how many the sheep be.
  Lupul nu cautǎ cǎ oile sunt numǎrate.
  Lupul duce mielul şi însemnat.

 52. Talk of the WOLF, and his tail appears.
  Vorbeşti de lup şi lupul la uşǎ.
  De lup când se grǎieşte, coada i se iveşte.
  Cf. Talk of the DEVIL, and he is bound to appear.

 53. The WOLF may lose his teeth, but never his nature.
  Lupul îşi schimbǎ pǎrul, dar nǎravul ba.
  Lupul îşi pierde mǎselele, dar nu obiceiurile.
  Cf. The FOX may grow grey, but never good.

 54. The WOLF preys farthest from his home.
  Lupul nu mǎnâncǎ niciodatǎ la gaurǎ.
  Lupul împrejurul lui nu stricǎ.
  Sim. The fox preys farthest from his home (den).

 55. To set the WOLF to keep the sheep.
  Nu da oaia în paza lupului.
  Pune lupul pǎzitor la oi.
  Var. You give the wolf the wether to keep.
  Sim. He sets the FOX to keep his geese.
  * Matthew 10, 16 / Matei 10, 16

 56. Who keeps company with the WOLF will learn to howl.
  Cine se bagǎ între lupi trebuie sǎ urle.
  Var. One must howl with the wolves.

 57. A bad WOMAN is worse than a bad man.
  Cea mai bunǎ muiere, ca cel mai rǎu bǎrbat.

 58. A fair WOMAN without virtue is like palled wine.
  Frumuseţea fǎrǎ înţelepciune este ca o floare în tinǎ.

 59. A WOMAN, a dog, and a walnut tree, the more you beat them the better they be.
  Femeia nebǎtutǎ e ca moara neferecatǎ.
  Cu calul şi cu nevasta nebǎtutǎ nu faci nici pe dracul.
  Muierea e ca coasa, dacǎ n-o baţi, nu ascultǎ.
  Var. A spaniel, a woman, and a walnut-tree, the more they’re beaten the better they be.

 60. Dally not with WOMEN or money.
  Cu femeile şi copiii sǎ nu glumeşti.

 61. Never choose your WOMEN or your linen by candlelight.
  Nici pânzǎ nici muiere sǎ nu alegi la lumânare.
  Pânzǎ şi nevastǎ noaptea sǎ nu-ţi alegi.
  Var. Choose neither a woman nor linen by the candle-light.

 62. Three WOMEN and a goose make a market.
  Când trei femei se întâlnesc, mai mult decât o sutǎ de gâşte gârâlesc.
  Douǎ muieri şi o gâscǎ fac târgul cucului.
  Femeile, când se adunǎ, parcǎ-s gâştele la pârâu.
  Sim. Many women, many words; many geese, many turds / Where there are women and geese, there wants no noise.

 63. When an ass climbs a ladder, we may find wisdom in WOMEN.
  Când mǎrǎcinii vor scoate rodii, atunci şi muierile cuvinte de ispravǎ.

 64. WOMEN are as changeable as the wind.
  Nimic mai schimbǎcios ca vremea şi ca muierile.
  Var. Women are as wavering as the wind.
  Sim. A woman is a weathercock / A woman’s mind and winter wind change oft.

 65. WOMEN are the devil’s nets.
  Femeia e calul (scula, sora) dracului.

 66. He cannot see the WOOD for the trees.
  Nu vede pǎdurea din cauza copacilor.
  Var. You cannot see the wood for the trees.
  Sim. You cannot see the city for the houses.

 67. Like WOOD, like arrow.
  Dupǎ arc, şi sǎgeata.

 68. Better give the WOOL than the sheep.
  Mai bine lâna s-o dai decât oaia s-o pierzi.

 69. A WORD and a stone let go cannot be called back.
  Vorba ce zboarǎ odatǎ nu se mai întoarce.
  Vorba dac-o scapi din gurǎ n-o mai poţi prinde.
  Sim. A word spoken is past recalling / Words have wings and cannot be recalled.

 70. A WORD to a wise man is enough.
  O singurǎ vorbǎ e de ajuns celui ce va sǎ te înţeleagǎ.
  Sim. Half a word is enough for a wise man.
  Cf. Few WORDS to the wise suffice.

 71. An honest man’s WORD is as good as his bond.
  Vorba unui om cinstit face mai mult ca un înscris.
  De la omul cinstit e destul un cuvânt.

 72. From WORD to deed is a great space.
  De la zisǎ pân-la faptǎ, tot mai este o bucatǎ.
  De la vorbǎ pânǎ la faptǎ, ca de la pǎmânt la cer.
  Cf. SAYING and doing are two things / SAYING is one thing, and doing another.

 73. Many a true WORD is spoken in jest.
  Adevǎrul se spune glumind.
  Multe adevǎruri se spun în glumǎ.

 74. Fair (Soft) WORDS break no bones.
  Vorba dulce oase frânge.

 75. Fair WORDS fill not the belly.
  Vorbele nu potolesc foamea.
  Cf. Good WORDS fill not a sack.

 76. Fair WORDS hurt not the mouth.
  De vorba bunǎ nu te doare gura.
  Cf. Fair WORDS break no bones.

 77. Few WORDS to the wise suffice.
  De puţine vorbe înţeleptul înţelege, iar cel nebun nici când urechile i le spargi.
  Cf. A WORD to a wise man is enough.

 78. Fine WORDS butter no parsnips.
  Oala nu se umple cu vorbe.

 79. Good WORDS anoint us, and ill do unjoint us.
  Cuvântul bun unge şi cel rǎu împunge.

 80. Good WORDS cool more than cold water.
  O vorbǎ bunǎ stinge focul mai curând decât o bute de apǎ.
  Cf. A soft ANSWER turneth away wrath.

 81. Good WORDS fill not a sack.
  Vorba goalǎ nu umple sacul.
  Cf. Fair WORDS fill not the belly / Many WORDS will not fill a bushel.

 82. Kind WORDS go a long way.
  Cu vorbe dulci mai multǎ pâine mǎnânci.
  Cu vorba bunǎ şi pe dracul îmblânzeşti.
  Sim. A man’s hat in his hand, never did him any harm.
  Cf. LIP-HONOUR costs little, yet may bring in much.

 83. Many WORDS will not fill a bushel.
  Nu mulţimea cuvintelor umple dimerlia.
  Cf. Good WORDS fill not a sack.

 84. WORDS and feathers the wind carries away.
  Gura zice, vântul duce.
  Sim. Words are but wind / Words fly, writings remain.

 85. WORDS cut more than swords.
  O vorbǎ rea rǎneşte mai mult decât o sabie ascuţitǎ.
  Limba taie mai rǎu ca sabia.
  * Ecclesiasticus 28, 18 / Sirah 28, 19

 86. After the WORK is done, repose is sweet.
  Dupǎ lucru e bun repausul.
  Dupǎ muncǎ, odihna plǎcere dulce ne aduce.

 87. As the WORK, so the pay.
  Cum ţi-e lucru, aşa ţi-e plata.
  Cum munceşti, aşa ţi se plǎteşte.
  * I Corinthians 3, 8 / I Corinteni 3, 8
  * II Corinthians 5, 10 / II Corinteni 5, 10
  * Revelation 22, 12 / Apocalipsa 22, 12
  * Psalms 62, 12 / Psalmii 61, 11
  * Proverbs 24, 12,29 / Pilde 24, 12,29
  * Jeremiah 25, 14 / Ieremia 25, 14
  * Matthew 16, 27 / Matei 16, 27
  * II Timothy 4, 14 / II Timotei 4, 14

 88. He that will not WORK shall not eat.
  Cine nu munceşte, nu mǎnâncǎ.
  Var. If you won’t work, you shan’t eat.
  Sim. No mill, no meal / A horse that will not carry the saddle must have no oats.
  Cf. No PAINS, no gains / No SWEET without some sweat.
  * II Thessalonians / II Tesaloniceni 3, 10

 89. The WORK shows the workman.
  Lucrul laudǎ pe meşter.
  La treabǎ se vede omul ce poate.
  Cf. The WORKMAN is known by his work.

 90. WORK today, for you know not how much you may be hindered tomorrow.
  Ce poţi lucra astǎzi nu lǎsa pe mâine.

 91. A bad WORKMAN quarrels with his tools.
  Vizitiul prost bate calul bun.

 92. The WORKMAN is known by his work.
  Meşterul se cunoaşte la lucru.
  La treabǎ se vede omul ce poate.
  Cf. The WORK shows the workman.

 93. The WORLD is a ladder for some to go up and some down.
  Aşa e roata lumii, unii suie, alţii coboarǎ.
  Lumea e ca un puţ cu douǎ ciuturi; când se urcǎ cea plinǎ, se coboarǎ cea deşartǎ.
  Sim. Thus fareth the world, that one goeth up and another goeth down / In the world, who knows not to swim goes to the bottom.

 94. Even a WORM will turn.
  şi râma, când o calci, ridicǎ capul sǎ te muşte.
  Var. Tread on a worm and it will turn.
  Cf. The FLY has her spleen and the ant her gall.

 95. It is not wise to open old WOUNDS.
  Rana, dacǎ se deschide, anevoie se închide.
  Rana veche uşor sângereazǎ.